Иван Касабов си спомня за лекциите на Георги Раковски по българска история, с които Раковски доказва на гърците, че българите са преди тях като народ!

Древнобългарските(грешно наречени тракийски) руни са най-старото писмо на света.

Сподели сега     Древнобългарските(грешно наречени тракийски) руни са най-старото писмо на света. От древнобългарската писменост 7000-9000 г. Пр. Хр. се развиват Линеар…