ВНИМАНИЕ! Издадено е разрешение производителите да добавят насекоми във всички хранителни продукти.

ВНИМАНИЕ! Издадено е разрешение производителите да добавят насекоми във всички хранителни продукти.

Сподели сега     Издадено е разрешение производителите да добавят насекоми във всички хранителни продукти. От нас се изисква да четем съставките на…

Програма за унищожаването на българския народ приета на московския ционистки конгрес 1988 г.

Сподели сега     Московския ционистки конгрес – 1988 Програма за унищожаването на българския народ приета на московския ционистки конгрес 1988 г. I.…