Всички мотиви от украсата по ножницата и меча на Севт III без изключение присъстват в българските везби (ръчна шевична украса върху народна носия). Сефт III е владетел на Одриското царство.

16-ТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ БЕШЕ ПРОВЕДЕНА НА 11 И 12 НОЕМВРИ 2023 г.

Сподели сега     За шестнадесета поредна година се проведе национална научно-практическа конференция по психология! Участваха над 70 души от цяла България. Темата…

Българската църква имала свои владици и патриарх, чието седалище било отначало в Търново, а след това в Охрид.

Сподели сега     „Българската църква имала свои владици и патриарх, чието седалище било отначало в Търново, а след това в Охрид. Доказателство…