10 ноември 1989 !…

ОТ НОВИТЕ ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ – ПОДАРЕНИ КОПИЯ ОТ ОСМАНСКИЯ АРХИВ НЯМА НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМНО СЛЕДЕНЕ И ПОЗНАВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА ЛЕВСКИ!!!

Сподели сега     “Османската власт е знаела кой е Васил Левски и какво е значението му в българските революционни среди много преди…