В книгата „Българска старина“ с труда си Георги Раковски доказва, че българите са автохтонен народ на балканите!

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Как се формира името българи?
В книгата „Българска старина“ Георги Раковски подробно обяснява защо името на пеласгите(антични българи) е погрешно пресъздаване от гърците(данайци от семитски произход от Африка) на народностното ни име българи. Поради липсата на Б в техния език те го заменят или с Ph – П / Пф или с Ф. Пеласгите(антични българи) са известни в античните сведения и като Пелгари. Те нямат и характерното за нас Ъ. Тоест в названието Пелгари – Пелагри. Трябва да замените П с Б и гласната Е с Ъ. Георги Раковски доказва пред гръцки ерудити, че гръцкия език съдържа в себе си семитски и някой думи характерни за Африка, но основно е формиран на Балканите и почива на стария балкански език – древнобългарски. С две думи, той доказва,че гръцкия е формиран от български. множество думи в гръцкия език имат прекрасно обяснение на български, но на гръцки нямат. Тоест явяват се заемки. Други изследователи твърдят, че и името на античните българи флегии, фриги и дори пеони също носят основата българския етноним. Блъгии (Блъгари е стара форма на етнонима ни). Фригите(антични българи) са малоазийска транслитерация на Бриги, както са наричани на балканите. Бурги, Бургиони са късни форми на названието Бриги(антични българи). В арабските хроники сме известни и под названието Бурджани това е арабската форма на Бурги. Бурджан на арабски от „бурдж“ означава кула, възвишение или възвишените. 2500 г. Пр.Хр. континента Европа в арабските писмени хроники е известна като Бурджания (на името на коренното население на балканите – българи).

 64 Посетена,  2 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)