Истината за писмеността на българите!

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Житие преподобнаго оца нашего Кирила Философа благослов. Сего преподобнаго оца нашего Курилла отечество имяше тръславныи и великий град Солун въ нем же и роди се. Родом сый Блъгарин. От благоверныи и благочестивы родителей роди се. Имя же оцоу его Львь.
ИСТИНСКИЯТ ПРОЧИТ НА ИСТОРИЯТА Е ОБЪРНАТ КЪМ БЪДЕЩЕТО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ!

17 ХИЛЯДИ ГОДИНИ ПР. Р.ХР Е СЪЗДАДЕНА ПЪРВАТА ДЪРЖАВНА СИСТЕМА В СВЕТА , НАРЕЧЕНА „ ИДЕЛ – БУЛГАР“, Според “Джагфар Тарихъ” – сборник с най-старите български летописи – българите са създали първата в света държава Идел. Тя била конфедерация от седем племенни общности, в която се говорело на асирийски и алтайски диалекти. Наследници на древната българска държава са Шумерската, Индийската, Критската, Микенската, Троянската, Етруската, Хунската, Дунавската, Киевската, Волжската, Хазарската и Унгарска държави.

2000 г. Пр. Р.Хр. цяла Европа е наричана от арабите „Бурджания“, а българите „Бурджан“. „БУРДЖ“ от арабски означава „кула“, „връх“ или „ възвишен“. Тоест – „възвишените“.

Наскоро бе направено откритие, публикувано в книгата „Българите са в основата на човешката цивилизация“- четвърто допълнено и разширено издание, написана от проф. Евгений Сачев. В книгата за първи път се публикува един керамичен съд, намиращ се в музейната експозиция на „Музея на занятията“ в град Троян. В този съд намираме най-ранните релефно изобразени – свързани в текст писмени знаци в света! В книгата е обяснено, че това е прототипът на критско-микенската писменост, която се смята за най-ранната писмена система – алфавит Б и алфавит А, както и дискът от Фест! Ние, древните българи, по този начин удостоверяваме, че най-ранната писменна система в света се намира по нашите земи!. Това е една от сензациите, написани и доказани в книгата. Вътре е обяснена връзката, освен с критско-микенската писменост, така и с писмеността на гърците. Не съществува етнос „траки“, а съществува етнос „антични българи“; няма етноси: „македони“, „елини“ и „траки“. Наименованията се отнасят за историко-георграфски области, в които живеещото население носи съответните прозвища.; така както историко-географската българска област населението наричаме – добруджанци. Днес имаме много доказателства, че българите, неправилно наричани „траки“, от най-дълбока древност, са имали писменост, която е доказано,че е първата в света! Имената на Кирил и Методий са Църхо и Страхота. Това са български имена. Константин Кирил и Методий са църковни имена, а не гръцки! Всеки, който иска да разбере как се е създала писмеността в света, трябва да прочете тази книга! Троянският съд, който е прототип на критско-микенската писменост, чиято писмена система продължава след това в писмените системи на българите. Тези системи са взаимствани както от гръцката, така и от всички останали писмености, появили се по-късно. Двамата братя са създали глаголицата на базата на тази древна писмена система. Когато светите братя са отишли в Крим на верски диспут, са се запознали с т.н. „рошки“ знаци, а свещените книги са преведени на българската – рошката писмена система на т.н. росомани, които са с български произход. Доказателство за написаното може да се прочете в пространното житие на Кирил. То показва, че още българите , които са приели християнството първи от всички народи в средата на първи век, благодарение на Андрей Първозвани, ученик на Христос, са проповядвали тази древна писмена система, която днес наричаме Кирилица. Братята Кирил и Методий са проповядвали първоинституционалното християнство и там в Крим са се запознали с тази древна писменост. Тя е била разпространена чрез богослужебните книги сред българите от Стара Велика България. Затова тази основа е била толкова бързо приета и от цар Борис Първи за налагане на писмена система. В последствие е приета от учениците на Кирил и Методий. Още в първи век Библията е преведена от българите. Това е така наречената Библия „ Бесика“ . Имаме възможност да покажем Библия Бесика във фототипно издание.

В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО. Нашата писменост се е развила със събитията на религиозните системи, а именно първата система на Залмоксис, от която се създават и Авраамовите религии. Затова първи ние, българите, сме превели свещените книги на Иисус Христос на писмеността, която сме създали и в никакъв случай не е вярно, че древните българи, неправилно наречени траки нямат писменост. Кирил и Методий са наследници на тази древнобългарска традиция. Те са свързали писмеността и разпространението на писменост на базата на развитието на религията и най-вече на християнството. Ранното християнство, което имаме показва,че сме първи и в религиозните системи, и в писмеността. Всичко това не трябва да се разглежда отделно. То е част от българската култура, в която влиза и религиозното съзнание и миналото като традиции, обичаи и чрез писмеността то се предава до ден днешен. Кирил и Методий са част от тази система още 2000 г. Пр. Р.Хр. Те показват именно държавнотворчеството на българите. НЕ КАТО В Т.Н. ДНЕШНА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ДА СА ДЪРЖАВНОТВОРЦИ, А ДЪРЖАВНОТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ТОВА Е ЧАСТ ОТ ОБЩОТО НА РАЗВИТИЕТО, КУЛТУРАТА И ДУХОВНОСТТА.

НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, СПАЗВАЙКИ ТЕЗИ ЦЕННОСТИ, КОИТО СА НИ ДАЛИ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, А ИМЕННО НАШИТЕ ПРЕДЦИ, НЕ ТРЯБВА ДА ПРОМЕНЯМЕ ТРАДИЦИИТЕ. ТОВА ЧЕ АЗБУКАТА ТРЯБВА ДА СЕ НАРИЧА „БЪЛАРИЦА ИЛИ МАКЕДОНИЦА“ Е НЕПРАВИЛНО. НЕ ТРЯВБА ДА СЕ ГОВОРИ ПО ТОЗИ НАЧИН. ЕДВА ЛИ НЕ КОСТИТЕ НА САМУИЛ ДА БЪДАТ ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕСПАНСКИЯ ОСТРОВ „СВ. АХИЛ“ Е НЕДОСТОЙНО. ТЕ ТРЯБА ДА БЪДАТ ТАМ КЪДЕТО СА ОТКРИТИ, ЗАЩОТО ТЕ ПОКАЗВАТ ИМЕННО, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА СЪЗДАЛИ ВСИЧКИ НАРОДИ И ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ! ВСИЧКО ТЯРВБА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА В КОНТЕКСТА НА НАЧАЛОТО НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛЗИАЦИЯ. БЪЛГАРИТЕ СА В ОСНОВАТА НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. В НИКАКВЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯВА ДА ГОВОРИМ ЗА КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОТКЪСЛЯЧНО , А В КОНТЕКСТА НА ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА ЦИВИЛЗИАЦИЯ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СЛЕДВА ТРАДИЦИИТЕ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ И НЕ БИВА ДА СЕ ГОВОРИ ,ЧЕ КИРИЛИЦАТА Е СЪЗДАДЕНА ОТ КЛИМЕНТ, ЗАЩОТО В ПРОСТРАННТО ЖИТИЕ НА КИРИЛ ПИШЕ, ЧЕ СВЕТИТЕ БРАТЯ СА НАМЕРИЛИ СВЕЩЕНИТЕ КНИГИ, ПРЕВЕДЕНИ НА РОШКИ ЕЗИК. А РОСОМАНИТЕ СА ДРЕВНИ БЪЛГАРИ. ИСТОРИЯТА НЕ СЕ ПРЕНАПИСВА, АКО СЕ РАЗГЛЕЖДА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЗЛИАЦИЯ ДО ДЕН ДНЕШЕН.! СЪЗДАВАНЕТО НА ПИСМЕНОСТТА Е СВЪРЗАНО С ДЪРЖАВНОТВОЧРЕСКОТО НАЧАЛО НА БЪЛГАРИТЕ КАТО НАЙ-ДРЕВЕН НАРОД . БЪЛГАРИТЕ СА СЪЗДАВАЛИ, А ОСТАНАЛИТЕ – СА СЕ ВЪЗПОЛЗВАЛИ ОТ ТОВА. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Е ЧАСТ ОТ ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ И ПРОДЪЛЖАВА ТРАДИЦИИТЕ ОЩЕ ОТ 2000 г.ПР. Р. ХР.

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Е УЧЕНИК НА БРАТЯТА КИРИЛ И МЕТОДИЙ. КИРИЛ И МЕТОДИ СА УЧЕНИЦИ НА ТЕЗИ,КОИТО СА СЪЗДАЛИ РОШКИТЕ ЗНАЦИ. РОШКИТЕ ЗНАЦИ СА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНАТА ТРАДИЦИЯ И СИСТЕМА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ ОЩЕ ПРЕДИ 2000 г. ПР.Р.ХР. ОТ ПРОТОМИКЕНСКАТА ПИСМЕНОСТ .

РАЗВИТИЕТО НА ПИСМЕНИТЕ СИСТЕМИ Е СВЪРЗАНО С РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ТВОА Е ЕТАП И НИЕ СМЕ ПОСТАВЕНИ В ОСНОВАТА НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛЗИАЦИЯ. ПИСМЕНОСТТА Е ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА , ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, НА НАУКАТА. ПИСМЕНОСТТА СЕ СЪЗДАВА С ПЪРВИЯ МОНОТЕИСТИЧЕН КУЛТ НА ЗАЛМОКСИС, ОТ КОИТО СЕ СЪЗДАВАТ АВРААМОВИТЕ РЕЛИГИИ И Т.Н. ВСИЧКО ТОВА Е СВЪРЗАНО. ПИСМЕНОСТТА, ДЪРЖАВАТА, КУЛКТУРАТА СА СВЪРЗАНИ – ТАЗИ КОСМОГОНИЯ, ОНОВА КОЕТО Е ЗНАНИЕТО. НЯМА ПИСМЕНОСТ БЕЗ ЗНАНИЕ.! НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ,ЧЕ БЪЛГАРИТЕ ( ГРЕШНО НАРЕЧЕНИ ТРАКИ) НЯМАЛИ ПИСМЕНОСТ, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ СА СЪЗДАЛИ ИЗЯЩЕСТВО В КУЛУРАТА, В ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА, В ДЪРЖАВНОСТТА. СЕФТОПОЛИС Е БИЛ МНОГО ПО-ГОЛЯМ ОТ АТИНА ПОЛИС И АТИНА ДЪРЖАВА. ЕЗИКЪТ И ПИСМЕНОСТТА СА НАЙ-ВАЖНИЯТ ЕЛЕМЕНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ!

ЕДИНСТВЕНО ХЕРОДОТ ПИШЕ ЗА ТРАКИ, НО НЕ КАТО НАЗВАНИЕ ЗА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ, А КАТО ПЛЕМЕНАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ В ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКАТА ОБЛАСТ „ТРАКИЯ“. ТОВА Е КАТО ДОБРУДЖАНЦИ. ПО НАТАТЪК НИКЪДЕ НЕ Е ЗАПИСАНО. ЗА ДА МОГАТ ДА ОБОСНОВАТ ПРЕТЕНЦИИТЕ СИ ЗА ДРЕВНИ ГЪРЦИ И РУСНАЦИ… ВЕЛИКИТЕ СИЛИ ИГНОРИРАТ ИСТИНАТА…. ИСТИНАТА Е ЕДНА – ДА СЕ ИЗСЛЕДВА ЧРЕЗ КУЛТУРОНОМНИЧНИЯ ПОДХОД!

През IV век Мизия е наречена и България от Свети Йероним – Mesia hec & Vulgaria. От този период, та чак до към XV век, различни автори наричат българите мизи, т.е. в продължение на 1100 години, има отъждествяване на дедите ни с най-големия античен български народ. Благодарение на тези факти разбираме, че през Античността, земите на Моравия са принадлежали предимно на мизите, наречени по-късно българи.

В Българския парламент трябва да бъде премахнат девиза „ Съединението прави силата“ и да бъде заменен със завета на Георги Раковски „Аз съм бил всякога българин и ще бъда не само до гроб такъв, но още и после смъртта ще оставя завещание и прахът ми да не се смеси с друга народност“. Това мото трябва да съпътства всеки един народен представител на българския народ, за да не забравя, че той е служител на народа, а не господар, който да предава националните ни интереси, както продава земята на чужди монополи, а народа умира от глад!

Септември месец 2022 г, ще се проведе форум в Америка по предложение на американските губернатори за септември – „месец на Македония“. Предложението е пряк удар към националната сигурност на България, защото САЩ обявяват, че щатите са открити за първи път не от Колумб, а от македонец. В този смисъл европейските комисии, Македония и САЩ могат да поискат териториално преразпределение на земите в Пиринска Македония, за да легитимират фалшивата държава Македония… Отцепят ли от земята ни.. ще бъде началото на нещо много по-страшно за българския народ!

Българи, не позволявайте да крадат и фалшифицират нашата историяата, да подменят идентичността и етноса ни с друг, не позволявайте да откъснат свещените български земи! Изгубим ли и България… губим всичко

Автор: Иван Тренев

 76 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)