Древнобългарските(грешно наречени тракийски) руни са най-старото писмо на света.

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Древнобългарските(грешно наречени тракийски) руни са най-старото писмо на света.
От древнобългарската писменост 7000-9000 г. Пр. Хр. се развиват Линеар А, Линеар Б, Финикийското, Фригийската, Етруското и Иберийското писмо.
Ренета Джунова и Мила Салахи посвещават последните 6 години в проучване на световните писмени знаци. Макар да не са учени, двете жени имат изключително задълбочени познания в няколко клуючови области, владеят редки езици и имат достъп до древни артефакти. Посвещават живота си на разгадаване на тайната на древната българска писменос.
Първоначално запленени от Древния Рим, те отиват достатъчно далеч, за да направят връзка между древните култури и антично българските им им корени. Проучването започва с разглеждане на всички исторически извори и научна литература за античните българи. Двете откриват грешките, допускани при преводите и множество разминавания в датировките, като използват свой уникален метод, базиран на съпоставката между три езика (български, албански и бохарски
(езикът на коптите българи, християните в Египет, който до днес остава загадка дори за египтолозите, но едно е общото мнение, че е дошъл от Крайбрежието).
Те правят пробива си през бохарския, който е непознат за учените у нас. Пръв за приликата между древнобългарския, българския и бохарския(коптския) говори Стефан Гайд. На това негово прозрение стъпват двете изследователки и проверяват теорията му, като за тази цел лингвистът в групата научава бохарски.
Години по-късно се оказва, че българският език е развитият през хилядолетията антично българска писменост, но има липсващо звено, което се обяснява с произхода на самата писмена система на античните българи . Техните руни са залегнали в украсата на неолитните съдове. За това им помагат трудовете на Хенриета Тодорова, Богдан Николов и Петър Детев.
На по-късен етап от изследването става ясно, че т.нар. „прабългарски“ руни са развити от античните българи, запазили се като свещено писмо до 10 в. С помощта на известните звукови стойности и надграждане от тяхна страна успяват да разработят съвършено нов, но безпогрешен метод за превод. Това личи от самите преводи на многобройни артефакти от цял свят, в които информацията взаимно се засича и потвърждава с вече известни исторически факти.
Преходът от геометрична орнаментика към писменост откриват в глинената плочица от село Точиларе. Преди тях по нея са работили Стефан Гайд и Георги Стоянов. Според Гайд там се крие пасаж от известната египетска Книга на мъртвите, а Стоянов залага на идеята за логограми и календар с позициониране.
Мила и Рени, обаче правят собствен превод през пиктографските знаци и през антично българските руни.
Пиктографски превод : “Бог даде очите (знанието) да видиш вратата (пътя) на твоя дом (храм), от Бога посят за спасение със слово. И Бог ти дари очи – защита и опора са очите (знанието).
Рунически превод
Звукови стойности на надписа:
ЗГХОИБОГОТИЛИЦТИОКАТИИИОСОТИВИИИОКСИОДИОТИИКАОКТИИВТРАКИЯ(ТРИГЛИФ)ДИОИИОКСЕДИИВОИбОГДТИОСТИИИИОКДБОГДИ
Ключ:
ЕЗ ЕГХЕ ОИ БОГ ТИ ЕЛИС , ТИ ОКА,ТИ ИО СЕО , ТИ ВЕ ИИ ОКЕ ЕСИО ЕДИ ОТИ ИИ ТИ ИВ ТРАКИЯ (триглиф ) ДЕ ИИ ВО КЕ ТИ БОГ СЕТИ ИИ И БОГ ОКЕ ЕДЕИ.
Превод: От горния извор Той – Бог даде на Елис (бел. ред. Илис, който според всички преводи на артефакти се отъждествява с първия човек, получил знанието, в резултат на което е обожествен – традиция, която по-късно се пренася в Египет (Тот), Шумер (Нибу) и др.) очи на място, даде му ги дома да види с очите сияйни, Бог да види, дадената му Тракия и своя дом (храм). Върви при дома на твоето дърво (род), от Бог даден на ситите (бел. ред. сетите – диалектна форма). Върви и очите (знанието) Божии ще ти помогнат.
С помощта на техния метод успяват да преведат още един загадъчен артефакт – глинената плочица от култура Караново (неолит) която, заедно с културите Винча (Румъния), Градешница (България), Криводол Сълкуца (България) служат като еталон за определяне на неолитното поселение в Европа. Техният превод се различава от превода на Стефан Гайд, защото използват тракийските руни и техните звукови стойности, достигайки до посланието за създателите на поселищната могила, в която е открита (Приложения 6). От превода става ясно, че този артефакт е от по-ранен период на култура Караново.
Рунически превод:
Ключ:
ИК ОЗ ТИМУК ТИЛ ИК ОЗ СИТИ ТИ УТИ ВОКИ СИЛУ ИИ ТИ ТИЛУС ОКИ ОЛИИ ДИИ УИ СО ДУЛО ИК ТИЛ ОЗ ТИЛУС ИК СИДИ
Превод:
Мина водата при Тимок и път пое към извора на ситите (антично българско племе) Господът (Илис, Елис, Елес). В селището му даде девойка и очите на мирото (знанието) при водата и разтрои рода. От пътя на Тилус (антично българско име) по море излязоха сидите (антично българско племе).
Вдъхновени от информацията, която достига до тях от вече направените преводи, изследователките посягат амбициозно на един от най-спорните артефакти, открити у нас – плочата от с. Гела, Източни Родопи (открита от Никола Гигов и популяризирана от Мартин Константинов – prarodinata.com) и успяват да я преведат. Въпреки, че българските учени категорично са я обявили за дюлгерско писмо или ктиторски надпис, плочата от с. Гела се оказва с многопластова информация, съдържа няколко текста и разказва за раждането на Тракия .
Превод:
От слънцето и знанието – небесната клетва роди се името Тракия! И от небесата е родена Гемела (тракийската богиня на Земята, богинята – майка) с лъвовете.
От небето и вечната Елед (митична земя), земята на горната светлина (светлината на знанието) направихме земята в дома (храма) на мъдреците изучихме Семела (тракийска древнобългарска богиня, семе + ла-клетва) на горното небе (небесата на боговете)! От небесата е родена Тракия!
И тракийското семе, маслото миро (благодат) е от слънцето дадено, От извора в обителта помазана на Слънцето. Селище сияйно направихме и посяхме мъжа, роден от Слънцето, Елис (Илис) от горната светлина (мъжът на знанието и боговете). От Слънцето е името на Елис дадено, от твореца (Бог Отец)
И дадохме Му извора на знанието, с децата да сее името научено от книгата (или силата) на Бога по Земята. Дадохме Му словото (писменоста и знанието) на светлината и направихме Елис учител (първоучителя на човешкия род), Бог роден в Тракия – помазаната!
От клетвата в Твореца даде му се дома (храма) на мъжа Елис – помазания. От него тръгна по Земята и разбраха селата за селището с извора на знанието, роден и помазан от истината.
Даде знание Творецът на вашите бащи. Дойдоха от небесата в земята на Елис – помазания, в земята на мирото (знанието) учиха в селото при техния мъж, роден от Слънцето.
От Елис – помазания тръгнаха да учат по земята. От земята на мирото (Тракия), тръгнаха от дома на Слънцето и всички селища по земята научиха тяхното слово и за техния мъж, роден от Слънцето.
Учеха за милостта и красотата на техния баща от Тракия, помазана от слънцето и тяхната земя с миро. С клетвата на небесата тръгнаха, научиха по земята за дома (храма) в Тракия.
От сияйният извор при бащата на Тракия (триглиф) помазаните тръгнаха от тяхната земя, вървяха по нея с мирото (знанието) от извора.
За извора с мирото на техния отец от Тракия – помазана е тяхната земя с дома (храма) сияен даден. С мирото (знанието) тръгнаха от извора на Слънцето даден им.
От извора на истината е родена Тракия, от милостта на Слънцето в небето, обител помазана на мирото (знанието) и истината.
С велика клетва в небесата видяха истината за земята и изпълниха на земята клетвата пред Слънцето (Елис) дадена. Врекоха се при извора помазан (Тракия).
По селищата тръгнаха с техните камъни (глинените плочици със знанието) от Слънцето да учат на словото от светлината, на казаната клетва в обителта на Слънцето и небесата на техния Творец.
За името на Елис научиха в Елам (цивилизацията се развива източно от долината на Тигър и Ефрат, където релефът е съставен от низини, обградени на север и изток от планини. Поне три праеламитски държави се съюзяват, за да създадат Елам: Аншан (днешен Фарс), Ауан (вероятно в днешен Лурестан) и Шимашки (днешен Керман), научиха за извора – дома на знанието помазан и словото божествено, помагащо и книгата на светлината.
В името на Слънцето Елен направи дом (храм) и научи на казаното бесите – мъдреците. В дома на Слънцето (IYI – неизследваният надпис от Белинташ, открит от туристи и непотвърден от българските учени, в буквален превод означава “Великият дом на жреците е там, където е изворът стар – ОУ ИИ ЕСИО ДЕ ИИ КЕ ЕЗИО ЕСКИ) направи и врече се на Елис да сее (знанието).
Разселиха се в Елам, напълниха царството със знанието и словото на белите, слово сияйно. Сиези направи книгата (силата) със словото на белите, помазаните.
Еней тръгна, чул за селището велико, дойде от земята на Илекри (област по Черно море, запазила името си до ден днешен).
Клетва дадоха на земята в името на книгата (силата) вечна, селеха се в името на Слънцето и знанието с името на Елис – Слънцето от дома (храма) на извора, роден от клетвата на божествените учители, де учеха мъжете в дома Елисеев.
В Едем (райската градина, библейско място, някъде около Иран), вашия, се врече на Елеза Сияйният, направи техния храм, помогна клетвата и тръгна по вашата земя. Направи Тисра (град в Индия, край който има планина, запазила до днес името Белгария, а за качената карта благодарим на Стефани Соколова) и напълни я с кметвата на Слънцето (Елис).
Направи Тесей (митологичният герой убил минотавъра) клетва в името на Елис и я издържа. В обителта на Зерез (Серес, Сяр, Гърция) видя книгата (силата) Тилей и научи неговото селище.
В същата книга (сила) и казаното се врекоха и елините. Направи Мелес Есил – помазания техен Бог герой (древнобългарски герой). Тирен (Тирен се смята за основоположник на етруските, на него е кръстено Тиренсово море) – помазаният взе знанието от братовчедите (тезек, тезак – дума, означаваща роднина, запазена до днес в един от албанските диалекти) илири.
Върви помазаният Тилус да учи мизите, с мирото (знанието) идеше в селището от храма на Елис – майстора на Слънцето, дойде да чуят мъжете на Елис.
От Слънцето и небесната клетва в името на Елис, от Бог – Отеца, научен и прогледнал в помазаната Тракия (триглиф), от небесната клетва на Слънцето в дома (храма) на помазаната Тракия (триглиф) е Елес Мъдрецът, сеещият знание в дома.
Вашага клетва е от благодатта и милостта на небесата. Помазана е Тракия (триглиф) и помогна на Елис – Бога и мъжете. Врекоха се и те пред боговете и те от небесата напълниха Тракийската земя (триглиф) с мирото (знанието).
Вечността е нагоре към светлината в небето, на Елис помогнахме и дадохме вечното слово. Там при извора направихме от светлината богове – помощници в обителта (селището) от вашето дърво (род) направени, от извора божествен на слънцето дадени.
Във всички артефакти с антично български руни, които двете изследователки са превели, информацията се засича и доразвива времево (Фестоски диск; Именик на тракийските(антично български) царе; преводите на Линеар А; надписът от Ситово; табличката от Пилос; глинената плочка с прото еламаска писменост от Елам; златните плочки от Пирги; рунически надпис от Крушово, Гърция и др.
Преди половин година двете отправиха предизвикателство към учените да намерят криптирания текст в плочата от с. Гела (Приложение 8), касаещ пряко българите.
Днес дават и самия превод:
Населяваха Тракия, вечната лъвовете – мизийците вечните селеха се в горите и тяхното име беше от Сиези – месия (мизите получават и името месеки, поради различните диалекти) от Тракия.
От Атии отидоха в Пулия (област Пулия, Италия) населиха я и Велес (град Велес, Македония) населиха. Владееха и заселваха, заселваха и владееха, и гадаеха в името на дедите.
Почитаха бащата на Тракия мизите, него почитаха и даките (клон на мизите).
Владееха земите на илирите, мизите от Тракия имаха и Пела (столицата на Александър Македонски) и Сирмиз (град Сирмиум, провинция Панония) на Елизар от медите (древнобългарско племе меди) .
Селеха се и повели реч Камама (древнобългарски цар) с името си.
Владееха и селеха мизите, царства селеха, заселиха белержите (име на мизите, което ясно подсказва българи) бялото село (град
Ефес) на Сиези.
И на Аксиос (река Вардар) заселиха земята и умешаха кръвта.
От там царството на Рим заселиха, вечния.
Кадмия (кадам – лично име) на Ерлез (лично име) асириеца вдигнаха ариите (синоним на българите) срама, а в галия отмениха данъците.
Селеха се с името на Исаа – миза. Селеха селища в името на белия крал Христос миза.
Илия взе месията от галско село.
По пътя думаха за Тракийския пелерик (в днешни дни Перелик в Родопите) велик.
Дойдоха белите (българите) дулуси (дуло – род, като значение на думата ) яздейки.
В Тракия(историко-географска област) донесоха Христос – да му помогнат.
За същия род думам.
Преводите на древните тракийски руни в едни от най-загадъчните артефакти можете да намерите в книгата “Тракийският език тръгва по света”, която скоро ще бъде официално представена пред публика. Интересни нови преводи можете да намерите и на официалната страница във Facebook: Руническите надписи – тайната история.
“Грешката на всички, които до момента безрезултатно са се опитвали да превеждат най-древните артефакти е, че използват като декодер на информацията един млад език, какъвто е гръцкият, а той не е носител на древната информация. Използват сходни символи и двуезични преводи, пренебрегвайки факта, че тракийската писменост е търпяла развитие през хилядолетията и днес стои в основата на азбуката, с която си служим (доказано – не славянска)”, категорична е Мила Салахи. А Рени Джунова, която се занимава със символиката и прочита на артефактите в идеен план заявява, че “без да се познават духовните учения и скритите послания на символите е невъзможно да се стигне до краен резултат”.
Изследването и преводите доказват, че всички корени на думите от древнобългарския език са живи до днес в съвременния български език и в неговите диалектни форми, като албанският и египетски диалект позволяват да бъдат изведени корените на думите, а често и самите думи, за да се проследи развитието на древнобългарския(грешно наречен тракийски) език до наши дни

 73 Посетена,  2 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)