Българите завладяват земите на днешна Англия още 6 в. Пр.Хр.

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ФАКТ
СПОРЕД Encyclopaedia Britannica ПЛЕМЕНАТА БОЛГИ СА НАХЛУЛИ В ЗЕМИТЕ НА КЕЛТИТЕ ПРЕЗ 6 век пр.н.е.
“The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs”

Отпечатано в Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299).

B ирландските хроники Leabhar Gabhala Eireann се казва, че по времето на цар Кир Велики – 6-ти век преди Христа, народ наречен болги идва от Тракия в Ирландия. Техни предводители са посочени хора с имена Умор и Гостен. Тези имена отговарят точно на старобългарските Умор и Гостун, като това не е единственото сведение в полза на древните корени на етнонима българи.
Втори източник потвърждава събитието.
В “Ирландската Книга на Нашествията”, се твърди, че болгите са дошли от Тракия по времето на Кир Велики – VI век пр. Христа.

Колкото и странно да изглежда, леснопроизносимото за ирландците болги, или бльгии, бива предадено от старите гърци като флегии-Φλεγύες.
Като пример за трансформацията на нашето Б (от древното bh) във Ф при гърците могат да бъдат посочени паралелите:
бивам-φύω,
билка-φυτόν,
бликам-φλύω,
бърна-φάρυγξ,
бял-φαλός,
бук-φαγός,
брат-φράτηρ,
брана-φαρόω,
бяг-φέυγω,
бера-φερω,
боя се-φόβος,
бразда-φάρος,
бреме-φέρμα,
брод-φόρος
Болги/блеги/флеги са описани като бойци, потомци на Арес, а Робърт Дж. Бък смята флегиите за принадлежащи на тракийската общност от групата на мизите.
Името на споменатите от ирланците болги съоствества на старокелтски bolgscio-сияние, блясък, а името на флегиите/Φλεγύες съотвества на старогръцки φλέγω-горя, φλεγῠρος-горящ, пламтящ, към тях може да се добави и нашата дума благ, чийто най-древен корен е *bolgь, а смисъла е светъл, лъчезарен – БЕР, Т.1, с.52-53.
bolgь – светъл, лъчезарен – народ болгаре, българи
bolgscio-сияние, блясък – народ болги
φλέγω-горя, φλεγῠρος-горящ, пламтящ – народ флегий-бльгий

Като обобщение може да се каже, че най-древният вариант на народностното ни име е бил бльгии, болги. Това име е принадлежало на група от огромния народ на мизите. Понеже по време на късната Античност, мизите са силни и името им престижно, то названието бльгии, бльгари започва да се налага над всички хора говорещи сродни наречия.

#произход #болги #блеги #бльги #бльгии #траки #блъги

 74 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)