В РОМЕЙСКИТЕ ПИСАНИЯ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛ НЕ Е ЗАПИСВАН С ТИТЛА ХАН!!!

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В РОМЕЙСКИТЕ ПИСАНИЯ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛ НЕ Е ЗАПИСВАН С ТИТЛА ХАН!!!

Там срещаме Чингиз хан с титла χαν, но титлата на българските владетели в ромейските хроники е „imperator“, „dux“, „reges“, „rex“, „princeps“ — никога χαν (хан).Правилното изписване е „КАН“ – ВЛАДЕТЕЛ ОТ БОГА!

БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ СА НАРЕЧЕНИ „ХАНОВЕ“ ЧАК 10-12 ВЕКА ПО-КЪСНО от български историци, подведени от зложелателни външни сили.

Едни от най-ранните български надписи с титли на владетелите ни оставят Омуртаг и Маламир.
1. 814-829г. – CANES – (медальон на Омуртаг) – българска дума, западноримско изписване.
2. 822г. – КѦNNѦC – долната част на Омуртагов надпис от Св. „Четиридесет мъченици“ – ТОЕСТ – КАНАС- ОТ БОГА ВЛАДЕТЕЛ
3. 821-822г. – КАНАС – Чаталарски надпис
4. 822-836г. – КАНАС – Турдачис, Омуртагово време
5. 822-836г. – КАНАС – (Възпоменателен надписи на военачалници, Омуртаг
6. 836г. – КАNEC – Маламир
Забележка:
През 893г. служебния ромейски език и писменост, се сменя с кирилица и старобългарски. Веднага след това забелязваме промяна. В изписването на българската титла се появява кирилско “ Ꙁ “ . От КАНАС се променя на КАНѦꙀЪ ; ТУК Е МОМЕНТА ДА СПОМЕНЕМ, ЧЕ „РОМЕЙСКИЯ“ ЕЗИК Е СЪЗДАДЕН НА БАЗАТА НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК!
7. Около 900г. в Българския палимпсест от Ватикана виждаме титла:
КАNѦꙀЪ
8. 950-те В Супрaсълски сборник за българските владетели е употребена титла:
КNѦꙀЬ
КNѦꙀ
КЪNѦꙀЬ
9. 10-11ти век Савина книга
КNѦꙀ
10. Йоан Екзарх в „Шестоднев“ пише само за Владетели от Бога – КАНОВЕ ИЛИ князе, което е производно.
11. Черноризец Храбър в „За Буквите“ – пише само за князе:
“господарю мой, княже славни”
“княза, седнал, в мантия
“на Бориса българския княз” –
“на Растица моравския княз”
“на Коцел блатенския княз”
Да подчертаем, че „княз“ произлиза от КАНАС – ВЛАДЕТЕЛ!
12. 996-7г. -1060-61г. – На надгробната плоча на последния владетел на Първата Българска Империя, Пресиян II, пише:
КЪНѦꙀЬ
13. В “Именник на българските владете”, в запазените 3 преписа имаме:
КЪNѦꙀЪ
КNѦꙀ
“сii ҃е кнѧꙁ”
“кнѧженïе”
“Исперих КNѦꙀ
“Есперих КNѦꙀ
14. В българските преводи на Манасиева хроника, рисувани, писани, допълвани от българска ръка – Крум, Кардам и пр. са записани с титла:
КНѦЗЪ , КНѦЗА – ОТ БОГА ВЛАДЕТЕЛ!
Особено важно е, че там се прави ясна разлика между различните титли цар, архон, княз и т.н.
С толкова много налични писмени източници преходът от КАНАС към КАНѦꙀ и КNѦꙀ е естествен, логичен и очевиден.
Съседите и враговете на българите никога не са назовавали НИТО ЕДИН български владетел хан. В писанията на Източната римска империя, с която сме били в най-тесни взаимоотношения, ромейските автори са изписвали хановете на тюрки монголи като χαν, но българските държавници нито веднъж не са записвали с χαν.
Българските владетели са записвани в ромейските писания като:
„imperator“,
„dux“,
„reges“,
„rex“,
„princeps“,
„dominus“,
„κανες“ υ „βηγη“,
„κανας“ υ „βηγι“,
„ἄρχοντος υβηγη“,
„ἄρχον“,
„ἄρχηγός“,
„ἐκ θεοῦ ἄρχοντος“,
„βασιλεύς“,
„κυριος“
Което означава: император, господар, владетел, повелител, но никога дори най-злите външни врагове на българите не са наричали наши владетели хан.
По ирония на съдбата те са наречени “ханове” от вътрешните врагове и то чак 10-12 века по-късно. През миналия век най-вече под чуждо въздействие и без нито един писмен източник се пришива изкуствено върху българските държавници титлата „хан“. А преди 30-тина години по-свободния достъп до много исторически извори и възможността на българите да четат и чужди източници прави измамата „хан“ все по-очевидна и нелепа. Балонът на 100 годишната измислица се пука.
Титла хан не присъства в Българския палимпсест от Ватикана, който е може би най-ранният кирилски документ.
нито в Супрасълски сборник,
нито Савина книга,
нито Йоан Екзарх,
нито Черноризец Храбър споменават кан,
нито Симеоновия (Светославов) сборник от 1073 г.,
нито Асеманиево изборно евангелие,
нито Доксова преписка,
нито където и другаде пише за „ханове“,
а навсякъде е само българската титла КАНАС, КАNѦꙀЪ, КНѦЗ.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

 78 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)