БАХЛИКА – БАКТРИЯ – БЪЛГАРИЯ! – БЪЛГАРИТЕ СА ПЪРВИТЕ

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Велика България/ Хиперборея/ в античността – Тартария – Родина на арийте – българи (Аряварта)

Митичната родина на индийците (или арийте) е земята на Бахлика, която по-късно е приложена към земите Бактрия и Централна Азия

Други варианти на името са: Bahli, Balhika, Vahlika, Valhika, Bahlava, Bahlam/Bahlim, Bahlayana, Bahluva и други. Споменава се в Рамаяна, Махабхарата и други епоси.

Пурани
Въз основа на описанието си в Пураните, Утаракуру изглежда е в реалния свят.
Пуранската космография разделя земята ни на седем концентрични острова, наречени Джамбу, Плакша, Салмали, Кушадвипа, Краунка, Сакалдвипия и Пушкара, които са разделени от седемте заобикалящи морета. Островният континент Джамбудвипа образува най-вътрешния концентричен остров в схемата на континентите. Джамбудвипа включва девет държави (варса) и девет планини. Земята на Ила-Врта лежи в центъра на Джамбудивипа, в чийто център се намира връх Меру. Земята на Утаракуру лежи на север от планината Меру/Кайлаш.

Планината Меру е най-свещеното място във ведическата култура, земята на боговете и е разположена в крайния северен континент Джамбудвипа (Северен полюс)

Планината Меру, призната също като Шумеру, Синеру или Махамеру, е свещена петвърхова планина от индуистка, джайн и будистка космология и се счита за център на всички физически, метафизически и духовни вселени.

„Слънцето заедно с всички планети обикалят планината“ – правят най-трудно определянето на местоположението му, според повечето учени. Някои изследователи идентифицират планината Меру или Шумеру с Памир, северозападно от Кашмир. Сурясидханта споменава, че планината Меру се намира в средата на Земята (bhuva-madhya) в земята на Джамбунад (Jampudvipa) Narapatijayacharyasvarodaya. “

Планината на боговете,
В книгата Kär-mä-Vipakä се казва, че небесата на Вишну, Брамха и Шива са на трите върхове на планината Су-Меру, а в подножието на тези са небесата на един и двадесет други богове. “

Открит рай (1885)
В индуистските пурани ни казват отново и отново, че земята е сфера, а планината Меру е пъп или полюс. “

Списание на Американското ориенталско общество

Сурия-Сидханта
„Седалката на [боговете“ е връх Меру, разположен на северния полюс.

Превод на Сурия-Сидханта
MERU (и. е. северния полюс)

Бахлика също се казваха Джамбудвипа
(Bahlika = Jambudvipa), защото
епосите посочват, че Uttarakuru също е бил разположен в страната на Бахли, тоест. същата земя в която се намира връх Меру

Рамаяна свидетелства, че оригиналният дом на Курусите е бил в страната Бахли Ила, син на Параяпати Карддама, бил цар на Бахли, където Бахли представлява санскрит Бахлика (Бактрия)-България!. Също така царете от рода Айла са наричани Карддамей. Айлата също е заявена за род на самите куруси.! Кардама получават името си от река Кардама в Персия/древен Иран. Освен това Сатхапата Брахмана свидетелства за крал на име Балика Пратипева като от рода Кауравия. Бахлика Пратипева, както се казва името, е била княз на Бахлика (Бактрия)-България. Бали, Бахлика беше оригиналният дом на Курусите. Така Бахлика или Бактрия (България) може да са съставлявали Уттаракуру Махабхарата и Сумангалавиласини също отбелязват, че хората на Куру първоначално са мигрирали от Уттаракутру.

Bahli (или по-късно Balhi, Bahlika, Ballika)
е друго име за Булгар и същите имена дори са използвани през средновековните векове.

Арменският историк Мойсей от Чорен дава описание на 4 български племена и едното от тях е „Кдар Булгар (кидарите), но хроника, наречена Дербент-Наме, говореща за същите кидавитски племена, ги нарича „Бахли-Кадар“ Други примери са, че някои арменски хроники споменават „хазари и българи“, но други споменават „хазари и Булхис

Велика България на Волга понякога е наричана Болхара, Балхия или се казва, че е съставлявала тези земи, Бактрия (или Бучария) също е част от Велика България. Знаем също, че Северният полюс (родината) в древността се е наричал Болгара или Болгар. Но Северният полюс е бил част и от Велика България дори в средновековните векове. Ал-Гарнати (12 век) дава описание на областите на Велики Булгар и една от тях е отвъд „Морето на мрака“ (Ледовит океан), наречено Юра (Северният полюс)

Философът Елена Блаватска (1831-
1891) свързва също славянските болгарци и древната Аряварта.

Пеещите Souryakari, възнаградени за хубавите си пожелания с подарък във всяка къща, прибират се рано dawo..
.. И така се прави свсимволичния екзотеричен Кръст
и Огненото поклонение на стария Аряварт вървят ръка за ръка в Християнска Болгария. -Събрани писания (1883)
от Елена Блаватска

Тартар „мястото на чудовищата“, се нарича „Българска земя“ и се намира „северосеверозапад“, с други думи на Северния полюс, където Адът е бил за ранните народи

– Пътеводител по стиховете на Максимус на Чарлз Олсън 1980

 70 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)