Еразъм Ротердамски за османската империя и християнството

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

През 1530г. Еразъм Ротердамски създава своята творба „Разсъждение за войната, която трябва да започнем с турците“, Consultatio de Bello Turcis inferendo“. Тя е адресирана до приятеля му Йоханес Ринк.
Темата е представена чрез „Преразказване по псалм 28“, а заглавието акцентира главно върху размислите относно евентуална обща и мащабна война срещу османците.
Самият псалм 28 е кратка песен, която се обръща към вятъра, трактуван като „Глас Господен“. Псалмистът се моли и възхвалява силата на вятъра, т.е. на Бога, който привежа хората в движение.
Еразъм смята, че османците вече са овладели голяма част от Европа и християните могат да я изгубят изцяло, а успехите на завоевателите се дължат на затъналото в пороци християнско общество.
С характерното си красноречие Еразъм обобщава една апокалиптична картина, в която, наред с епидемиите, размириците, глада и религиозните разпри, се намесва и „турският меч, отмъщаващ за нарушения договор, който сключихме с Бога“. Причината за всички изброени злини е всеобщата поквара, която цари в християнския свят. В тази ситуация се намесва Всевишният. Изпитанията, изпратени от Него, са всъщност лекове, с които Той цели да предизвика покаяние и връщане на заблудените в пътя на Истината.

 61 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)