Дунавската култура на повече от 10 хиляди години – Българите са първи!

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА САМО ЕДНА ДЪРЖАВА В СВЕТА СА ВЪЗНИКНАЛИ 7 ПИСМЕНОСТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 7-9 ХИЛЯДИ ГОДИНИ
1. Езиковедът и културолог Харалд Харман в своята книга „Загадките на Дунавската цивилизация” доказва, че преди 7000 години по долното течение на Дунав е обитавала цивилизация(българите), която развива първата писменост. В България са намерени множество артефакти от това време носещи предписмени и първописмени знаци. Д-р Хаарман не само успя да изолира и каталогизира 210 различни знака от древната писменост на дедите ни, но също посочва връзката им с по-късните и използвани на остров Крит писмености Линеар А и Линеар Б. Линеар А и Линеар Б не изчезват безследно в края на Бронзовата епоха. Тяхното продължение намираме в българските руни.
2. Aрхеолог професор Диана Гергова подчертава : „Постулатът, че античните българи са безписмени просто не е верен.“ Плочките от Градешница, диска от Караново, знаците от Хотница, Рибен, Вълчи Дол, Тартария и др. говорят за символно-знакова система, която се свързва с антично-българската култура. Проф. Гергова изтъква антични автори, които свидетелстват, че античните българи използвали таблички и плочки с надписи в своите светилища. Гръцкият философ Алкидамант определя Орфей като човека, дал буквите на гърците.
Диодор Сицилийски смята, че тракиеца(античен българин) Лин е дал имената на буквите в гръцката азбука.
3. Философът скит (скитите са тракийски(български) народ) Етикус Истер е живял в Малка Скития днешна Добруджа през 4 век. Той създава символно-знакова система наречена „Праглаголица“ Тази азбука бива описана като единствената чиста за възхваляване на християнската вяра.
4 През 4 век Вулфила или Урфила създава готска/гетска азбука. Голям брой стари автори пишат за това, че готи и гети са тракийски(антично български) племена. За това свидетелстват Йордан, Изидор Севилски, Св. Йероним, Спартиан, Сервий, Филосторгий, Орозий Павел, Йоан Лидийски, Юлиан Апостат и др. Писмеността е създадена в Североизточна България на която по късно е преведена Библията наречена неправилно през 1984 г. от българският учен Тодор Тодоров Библия Бесика. Всъщност това е Библия Гетика. Съществуват спорове за произхода на готи и гети, но фактът е, че това представлява нов вид писменост възникнала на земите ни.
5 На много места в България са намерени каменни надписи със знаци, които се определят като „български“, или („скитски, сарматски“) руни. Големият брой общи знаци с линеарните е ясна индикация, че поне от времето на Бронзовата епоха предците ни са обитавали Югоизточна Европа, където са се появили и прототипите на линеарните писмености. Руните са една форма на писменост, независима от гръцката или римската.
6 Братята Кирил и Методий разработват глаголицата, символно-знакова система, която отразява фонетичните особености на старобългарския език и говор.
7 Българската писменост (наричана кирилица) е разработена по поръчка на българското царство и е на основата на антично-българските писмени знаци и глаголицата. Чрез създаване на собствена писменост и разпространението й сред съседните близки по език народи българската империя опитва да наложи по мирен безкръвен начин език, култура, влияние и власт. Този метод е бил с революционно висока ефективност за времето си. Само нашествието на Османците прекъсва въздействието и резултатите от него.
По нашите земи са възникнали 7 писмености, нещо, което категорично говори за висок културен и просветен дух на българите от хилядолетия. Независимо упадъците и разрухите народът ни винаги е намирал сили за възраждане от пепелищата.

 119 Посетена,  13 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)