БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ОПИСАНИ В ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ КАНОВЕ!

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В следващите няколко статии ще разгледам българските владетели. Първата статия ще обхваща митологичните или хипотетичните владетели на прабългарите /или по-скоро предводители, тъй като тогава сме били степен номадски народ/, като стигна до Аспарух.

Ако се вземе библейското начало и „История славянобългарская” на Паисий Хилендарски, то българите произлизаме от внука на Ной и сина на Сим – Зиези. Името му е споменато във фразата „Ziezi ex quo vulgares“(„Зиези, от когото са българите“), която е първото известно споменаване на името „българи“ в европейски източник. Текстът е част от списък със синовете на Сим и народите, които произлизат от тях. Сведения за него има само в „Анонимен римски хронограф” от 354 год. Зиези се води и митичен родоначалник на семитите.

Друг митологичен прародител е Яфет или бащата на индоевропейските народи. Той е най-малкият син на Ной. По-точно българите произлизат от един от 7-те му сина, а именно Мосох. Той е митичен илиро-български предводител.

Според живелият по време на Възраждането йеромонах Спиридон Илирик е първият илирически крал, откъдето сме и българите. Дори са посочени години на неговото управление: 986 г. пр. Хр – 823 г. пр. Хр. Следващите няколко владетеля са пак според Спиридон /до Ладо – шести български крал според монаха/:

1. Б(В)ладилий – 823 /820/ г. пр. Хр – 763 г. пр. Хр.
2. Колад /Колед, Коледа/ – 763 /700/ г. пр. Хр. – ?
3. Брем /син на Колад/ – не са известни години
4. Болг /Боу/ – син на Колад – 670 г. пр. Хр – 588 /585/ г. пр. Хр.
5. Ладо /Лил. Лила/ – 588 /585/ г. пр. Хр – 360 г. пр. Хр.
6. Перун /Пеперуд/ – 360 г. пр. Хр – 340 г. пр. Хр.
7. Сирма (340 г. пр. Хр – 300 г. пр. Хр.)
8. Агрон (300 г. пр. Хр – 270 г. пр. Хр.)
9. Лангар (270 – 250 г. пр. Хр.)
10. Пиний (250-200 г. пр. Хр.)
11. кан Мотун /на китайски Мо Дун или Маодун/ – основател на империята Хунну и първият владетел, който е назован с титлата „кан”, макар, че владетелите на Хунну се наричали „шанюй”. Освен това според някои сведения той е от рода Дуло /а вероятно и негов родоначалник/. Управлява в периода 209-174 г. пр. Хр.
12. Гентий (200-120 г. пр. Хр.)
13. Декефал (120 – ? /58/ г. пр. Хр.)
14. Вологис (58 – ? г. пр. Хр.)

Следва името на Авитохол – родоначалникът на българите според „Именника на български ханове”. Според тълкуванията, направени от историците, за начало на управлението му се приема 146 или 165 год. Някои пък приемат осреднен вариант ок. 153 г. сл. Хр. Пак според някои историци Авитохол и синът му Ирник трябва да се отъждествяват с историческите личности тила и Ернах /водачът на хуните и съответно синът му/.

Кан Атилла /Атила, Ижел (на монголски)/ – (400-430 г.) – водач на хуните, известен с кървавите си набези и нападения из цяла Европа и Римската империя. По него време се смята, че и прабългарите окончателно са се „нанесли” в Европа.
Синовете на Атила са поне 6. Известни са имената само на няколко от тях – Иллак /Еллак/, Тенгиз /Чингис/ – по-известен с германизираното Денгизих, третият – Бел-Кермек. Четвъртият син – Ернах се заселва с част от хунските племена във Малка Скития и по Северното Черноморие. Петият син Емнетзур и шестият Ултзиндур заедно с две племена се заселват на двата бряга на река Дунав, но по-нататъшната им съдба е неизвестна.
Продължавайки „Именника” стигаме до Ирник /вер. Ернах/ – (455-465 г.)
Следват кановете Борис (490-503 г.), Волег (502-530 г.) и Реан /Кеанос/ (? – 504 – ?), наречен от Блазиус Клайнер „пръв вожд на българите”. Следва кан Драгон (530 – ? г.)
Идва аварския каган Кандик (554-559 г.), наследен от кан Заберган /Самур кан, Сам-Ор кан/ ( 559-562 г.). Заберган застава начело на кутригурите и българите. Следва Баян (562-602 г.) – първият каган на авари и българи.

Следват владетелите на Велика България:
1. кан Органа (617-630 год.) – от рода Дуло, регент на утигурите, също патриций
2. кан Гостун (630-632 год.) – от рода Ерми
3. кан Курт /Кубрат. Хор-Бат, Ховрат/ (632-665 год.) – от рода Дуло
4. кан Бат-Баян /Безмер/ (665-668 год.) – от рода Дуло. След това държавата (Стара) Велика България се разпада под ударите на хазарските племена.

Втората част на статията, която ще напиша утре обхваща българските владетели от кан Аспарух до края на Първата българска държава през 1018 год.

 128 Посетена,  2 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)