ОТВОРЕНО ПИСМО ДО НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ , В КОЕТО МОЛИМ ДА БЪДАТ СКАНИРАНИ ЗА НАУЧНА РАБОТА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: „РЪКОПИС ОТ ВАСИЛ ШАНОВ, В КОЙТО СЕ ДОКАЗВА, ЧЕ ПОП КРЪСТЮ НЕ Е ПРЕДАТЕЛ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ДВЕ ОРИГИНАЛНИ СНИМКИ НА ПОП КРЪСТЮ И ВАСИЛ ЛЕВСКИ.“

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ , В КОЕТО МОЛИМ ДА БЪДАТ СКАНИРАНИ ЗА НАУЧНА РАБОТА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: „РЪКОПИС ОТ ВАСИЛ ШАНОВ, В КОЙТО СЕ ДОКАЗВА, ЧЕ ПОП КРЪСТЮ НЕ Е ПРЕДАТЕЛ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ДВЕ ОРИГИНАЛНИ СНИМКИ НА ПОП КРЪСТЮ И ВАСИЛ ЛЕВСКИ.“

Надяваме се нашата молба да бъде удовлетворена и ръководството на Национален Музей „Васил Левски“ да предаде сканирани архивите, за да рбаотим по тях. В противен случай – това е саботаж и укриване на иситната!!!

 187 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)