Руните в пещера Магурата

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Руните в пещерата Магура.
В планините на Стара планина в Белоградчице красота, която въпреки малката си площ е една от най-важните в България и има над 100 пещери и клисула. Една от най-важните е пещерата Магура с дължина 2,5 км. Най-големите атракции са праисторическите рисунки, датирани от няколко периода (от епипалеолит, мезолит /средна каменна епоха/ до бронзовата епоха. Като боя са използвани изпражненията на прилепите. Рисунките са с много разнообразни теми. Освен човешките фигури и животни, най-уникален е късния енеолитният слънчев календар (по-млада каменна епоха, т.е.). около 2 хиляди години пр.н.е.) с аксесоари от ранната бронзова епоха.
Българските букви са божествени и свети от създаването си.
Според настоящите учени рисунките в Магура са на поне 43 000 години.
Българският език е най-старият език, който позволява следването на етимологията на древните думи и като цяло появата на човешкия език като средство за изразяване, особено за преклонение пред Богинята-майка.
Букви (букви) – руните на българската (кирилица) от Магура са изобразени заедно с духовните танци на българските лешояди на мъже и жени, както и с изображения на плодородието, слънчевия цикъл и природните явления, което е поредното доказателство за целта им: да отдадат почит на Богинята, създателят на хората.
В онези ранни дни Божиите хора са били и затова са наричани ЧоРа (O-Ra / хора от Богинята Ра). Те бяха просветени за Божието мистично присъствие, те бяха естествени и естествени…
Цялата човешка история е кодирана на български, защото е най-старият човешки език.
Няма славянски език и никога не е имало – прието е езиците, които са отделени за последно от българския език, да се наричат славянски! Самата дума Славян означава празнуване Ян, Янко, Яне – е името на младото Слънце, което излиза през януари.
Няма и тракийски език – това е български език, който се говори от българи – наричали ги още тракийски, мизи, бали, скит, саки, балАги, беси, хити/гети/готи, келтски, одриси, гари/гури, они/хуни, амори, береги/бриги/фриги и много други напълно Български имена и всички дълбоко религиозни в чест на Бога Създателя, Бога на човешката душа Ази / Sebazi и Бог Отец ПраАз (PraJá)
Що се отнася до оригиналните орфически християнски учения, това е продължението на българската древна духовност, първата човешка духовност. Християнството в днешно време се изопачава и изопачава до неузна (Разбира се различно, като s.r.o.)
Такова християнство ни се налага външно като заместител на духовната памет на хората…
Хилядогодишна азбука – кирилицата е българска.
Рисунки на поне 43 000 години в пещерата Магура.
Букове Азбука се срещат и по стените на пещерата Магура в България, където са в оригиналния рън вариант – създаден за Богинята майка на древните българи:
– T pro Ta – „Ta“
– Р за Ра – едно от имената на Богинята, Велика Праматка,
– М като Ма – Богинята майка, наричана още МаРа,
– Л за Ла – Светлина, или наричана още от предците ни Богинята на Светлината Бал/Баал/Бул,
– Б за Ба – Баба Богинята Майка на света,
– – – про Боха – Живот, но и Жена, танцуващата жрица на Богинята Майка
– Č за енергия Či (Какво) – човешка жизнена енергия
– Да за Юга – Юга
– Аз за Мен – Божествен Аз, слънчев Аз
– D за Да – Богинята на Даването
– G за Ga (Ge) – Земя
– V for Va – същността на Богинята
– Ч за Ча – богинята на дъха
– К като Ка – принадлежност, посока
Самата дума Руна е от български произход, а коренът ѝ е Ran/R nén, което означава, че е нейната Богиня Ра.
Българските букви (буква) са Божествени и свещенни от самото начало.
Според настоящите учени рисунките в пещерата Магура са на поне 43 000 години.
Бриги/БулгАри са наричани във ведите „Децата на Варун“ В индуизма Варуна като бог на водата.
Това, което все още не е написано в българските учебници е,
вече в р. 1992 учител. Катешина Димитрова, преподавател в Лондонския университет, е направила сравнителен анализ за изключителни прилики между буквите от Hlaholic и древен индийски Brahma. Поради доказателствата, че не е съвпадение, е потърсена връзка. От този момент започват да се прослеждат корените и произхода на писанието на Брахма. Установено е, че оригиналните свети индийски веди са диктувани от този език. Това са най-старите индийски записи. Този надпис е притежаван от Бриджио, той е един от клоновете на Тракия/Пеласгия
Интересни факти за писането (словашки език)
Старорумънски език преди 15 години век бил славянски като старобългарски.
След 18 век румънецът става латински. Знаете ли, че немският принц станал принц на Молдова, а по-късно на Валахия. Когато се обединиха, името Румъния все още не съществуваше, а територията на двете поддунубийски територии Валахия и Молдова. Именно този княз промени славяно-румънския в латински, славянски и латински букви Много румънски градове преди това са имали български, славянски имена, не латински.
Румънците приемат старословенския, славянския език като език на литургията, което му придава „статус на културен свръхдържавен език, особено в семантичните области, свързани с религиозните вяр Свещеници са първите румънски интелектуалци, станали монах през 18 г. векове се опитвали да демонстрират латинския произход на румънеца в Седмиградск…

 363 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)