Кан Мотун създал най голямата Империя в Човешката история

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Кан Мотун създал най голямата Империя в Човешката история
БЪЛГАРИЯ НА ТРИ ОКЕАНА !!!
Около 198 г. пр. Хр.–Великият Български Владетел кан Мотун(200-174 г. пр. Хр.)-от рода Дуло
(син на Кан Тюмен), завладял Китай за 200 години пленява китайския император Лиу Панг заедно с 320 000-та му армия и поставя Китай във васална зависимост от Българите.
Кан Мотун (владял 27 народи през II в. пр. н. е. от Каспийско море до Великия океан, вкл. Япония, до Кашмир на юг. Издал закон: „Който продаде или подари даже педя българска земя на чужденци – за бъде наказан със смърт“).
2. Около 375 години Великия Български Владетел Кан Ишка (110 – 144 г.) – от рода Дуло. управлява Великата Кушанска Империя достигнала най-голямото си могъщество при неговото господстване и обхващаща териториите на днешните държави Афганистан, Таджикистан, Киргизстан, части от Китaи , Казахстан, Узбе-кистан, Туркменистан, Иран, Пакистан и Индия.
3.Българската мощ достига своя връх при управлението на легендарния вожд КАН Атила (434 – 453 год.) от рода Дуло подчинил под властта си територия от Франция до Китай.Поставил на колене Константинопол и Рим, той остава в историята с прозвището Бич Божий (Flagellum Deum). Заветната цел на Атила била да Унищожи робовладелската Римска империя разсадник на расова разпуснатост, нравствена развала и разврат, да освободи поробените народи и да създаде от Европа и Азия една могъща Арийска Империя, устроена на здравите и високи нравствени принципи на древните българи да построи нова световна държава със справедливо обществено и държавно устройство.При неговото управление Българската империя стига до размери покриващи се с тези на родственика му Кан Мотун.
Летописецът Йордан пише в своята “История на готите”:
”От земята на Българите се разпростря яроста на хуните върху народите”(ГЦ а, 110)
Тази цивилизация Римската империя, както и цялата култура на античността, са се основавали на разточителното използване на робския физически и умствен труд на жителите на завзетите от Рим провинции-Тракия, Галия, днешна Германия и др. Рим управлявал с камшик в него царували неправди и тирания. Жесток бил Рим-“Правото на силния” бил негов девиз.Римския писател Салвиан (V век) пише: “Те търсят при варварите римска човечност , тъй като не могат да понасят варварската безчовечност на римляните…. Те предпочитат да живеят при варварите като роби но фактически свободни, отколкото в римската държава формално свободни но всъщност роби.” Християнските народи отчитайки прегрешенията си относно Христовия морал нарекли Атила-Бич Божи, дошъл да ги наказва.
Кан Атила бил високо надарена личност, притежаващ хунорска държавна мъдрост, древнобългарска култура, дипломатичен такт, пълководен талант и неизтощима енергия.Главната квартира на кан Атила била в центъра на Германия. Някои германски родове давали войници за охрана: Англи-пазители на крайбрежията (от български “Анг”-Вода) и Сакчи-пазители на сушата. След смърта на Атила за да се спасят от преследвания, Англите се преселили на острова и го назовали със служебното си име Англия. Сакчите потънали из дълбините на Германия. Немския народ е съхранил спомен за господството на България в Европа като направил Атила герои в своя епос “Песен за Нибелугите”.
Ода за АТИЛА
Атила име свято и велико, най-българско и чисто. Като гръмовен вихър над Европа разпростряно. Като Слънцето Арийско за враговете ни жестоко. Като морски бриз за своите гальовно, Като Боговете древни за народите справедливо. Ний носим твойто име в сърцата наши. Преливат от възторг българските ни души. Разчупи ти “Бичът Божи”, оковите на Рим. Разкъса ги, дари народите арийски. със Свобода , Щастие и Ред. Духът ти огнен обладал бе българската конница велика, разтърсила Мидгарда свят.
Достоен син на древний род Дуло бе Ти, От безбрежните поля арийски долетял.В чертозите неземни вдишал първия Вселенски Дъх.Но дойде време да покажем как Българската конница велика тъпче, Чуждорасовата сган, вероломна тъпа,От теб Атила, ний черпим сила за битката сегашна, И множат се воините на Расата.Бийте се герои, за нас ще дойде лекокрилата дъщеря на Один Богът-Могъщ и във Валхала ще намерим вечен покой, там където вечни са народните герои, на Атила, Исперих, Крум и Омуртаг синовете смели.
Събудете се чеда на Атила за битка последна с врага жесток, за битка без жал и пощада.Ний не ще пощадим тез що отровиха сърцата ни Ний идемъ отхвърлили робския стон, горди, Изправени,твърди, като воините на Атила, враг чуждорасов не ще пожалим,вражеските орди,от Родината ни Свята ще изметем, Като Атила ний ще изгорим този свят на Гнилоч, неправда и Печал.
Вдигнете българи достойни ,знамената древни, на Атила, пряпорците бойни. Злото да прогоним чуждо и лъжливо, ний нищо, От тях нещем, ний идемъ горди българи с марш гръмовен, за мир живот за хляб и свобода И дорде сме живи в стегнати редици без милост, И без страх Война ще водим срещу този декеденски Свят, свят на Злото и Смъртта, идвайки от вековете, Многохилядни да отмъстим сме длъжни, да утвърдим вечните Атилови стремежи, и да възкръсне нашата Хиперборея по-красива и по- величествена и от преди дори.
И дорде в нас гори българското-арийско.Ний идемъ, арийци благародни в единен Кубратов сноп. Ний идем децата на Атила, за подвиг нов и величав, Да възвисим подвига му славен, като буря страховит.Да си прославим Родовете, да умрем или да Победим. Врагът е жесток. Но той трябва да бъде победен И ний ще победим! Бързо и Безпощадно! Защото В сърцата ни е величието на Бялата на Арийската раса Защото благородството трябва да победи духовната нищета.Защото в желязната ни Воля е нашия дом Европа. Защото от вековете древни на Бунт зове ни духът Атилов.ЗАЩОТО В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ Е ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!

 288 Посетена,  2 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)