ЗВЕЗДАТА НА ДАВИД НЕ Е ДАВИДОВА ЗВЕЗДА НА ЕВРЕИТЕ!