АНТИЧНИТЕ БЪЛАРИ В ХРОНИКИТЕ НА АНТИЧНИТЕ АВТОРИ

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Благодарение на сведенията на Херодот, Тукидид, Страбон, Павзаний, авторът на Описание на Целия Свят, а и новелите на Юстиниан Велики, ние знаем, че между 5 в.пр. Хр. и 6 в. сл. Хр. българите са един от най-големите и най-силни народи.
В края на 1 в. пр. Хр., в своя работа Тит Ливий нарича азиатските гърци годни само за роби, през 6 в. сл. Хр. Прокопий нарича дедите на южните ни съседи страхливи и негодни за военна служба.
И сега идва въпросът – Как слабите и страхливи потомци на данайците преживяват бурните събития от късната Античност, а многобройните, силни и смели българи изчезват.
Няма изчезване на траките, изчезнало е само старото им име, то е заменено от принадлежащото на мизите название българи.

 226 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)