Дунавската протописменост

Сподели сега     Бес е древното българско име на Божи Дух, когото древните българи просвещавали майстори наричали Баз. Баз означава Духът на…