Древните Български племена Тайно и Калина в Южна Америка

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Древните Български племена Тайно и Калина в Южна Америка

Според митологията на Тайно, тяхната Богиня Майка се нарича Атабе.
Тя е почитана като земи – земи е свещена дума в езика Тайно. Повечето каменни фигурки, които народът Тайно е създал за Земи, са във формата на триъгълник, което отново е препратка към Трибожието на Богинята Майка, боготворено от Дедите ни от най-древни времена. Трибожието се състои от трите проявления на Богинята Майка – Брама / Бременната; Веснъ / Навесилата плод и Сива / Посивялата старица на смъртта и прераждането. Особеното в каменните скулпторки земи, създавани от Тайно е, че горният връх на триъгълника изобразява винаги подобие на скала.

Това отново е препратка към Древнобългарската митология, според която първата земя / скала е изплувала от повсеместната вода, заливаща цялата земя при сътворението на света. Дедите ни са нарекли тази земя Сумер със значение От / Су Морето. Сумер и до днес е име на село от Северозападна България, което е живо от поне 13-14000 години заедно с останалите български села от района. А самото море Дедите ни са кръстили на Мара, Богинята на материята. Според Дедите ни първата материя е водата, което се потвърждава и от Битие на Библията. Библията е преразказ на Древнобългарската първа човешка духовност.

За народа Тайно земи е духът на Земята. Хората Тайно са изработвали каменни фигурки на Земи, като тези фигурки обикновено са били тривърхи и са се носили като амулети, някои дори на главата.

У нас образи на Богинята Майка, изработени от камък, глина или кост са навсякъде не само в нашите музеи, но и по цялата земя, заселена от Древните Българи с човеци.

 205 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)