Българите първите

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Строежът на древнобългарските могили в Сборяново с ориентация към звездното небе и слънцестоенето доказва още веднъж връзката между тези могили и всички пирамиди, построени от Каменната цивилизация на древните българи.

Подобно на могилите от Сборяново, и пирамидите в Китай, Мексико и Египет са специално разположени спрямо съзвездието Орион и Зимното Слънцестоене. И могилите в Сборяново, и пирамидите са служили за храмове на древните българи и са били наричани храм. Храм е названието и до днес на Египетската пирамида в Гиза. Храм е древнобългарска дума и означава Х-РаМа, могила, която служи за почитание на Божествената (Ра) майка (Ма). Ма е Богинята на Плодородието на Древните българи, която те са наричали Ма, Мадара, Майка, Макя. Ра е древнобългарската Богиня на Абсолюта, всевиждащата, изобразявана с око върху българските скали и пещери от най-дълбока древност. Ра Ма е наименуването на Божествената майка, а храмът е служил на Древните българи като място за почитание на Богинята, пеене на песни в нейна чест, изпълняване на древните духовни ритуали – мистерии. Тези храмове са били строени под земята, за да улавят по-добре геомагнитните сили, с които древните деди са били запознати и с които са се лекували. Под земята вибрациите от пеенето на човешките гласове оттекват със специална честота, която забавя мозъчните вълни и успокоява ума на човека. Подобен ефект се е постигал и върху скалистите върхове на някои планини със специално геомагнитно лъчение. По-късно при разселването си около света след потопа в Черно море през 5500 год. древните българи са взели със себе си и своята духовност и духовни обичаи и почитания. Те са започнали да изграждат каменни храмове, пирамиди, по подобие на българските си планински и подземни светилища. И винаги със специално разположение спрямо Слънцето, Зимното слънцестоене по-точно (22 декември) и Съзвездието Орион, което се наблюдава най-добре през месец януари с въздигането на Новото слънце, или така наречения Бог Сурва. Древните българи са вярвали, че тогава силата на храмовете е най-мощно въздействаща. Това знание за съзвездието Орион е датирало от най-дълбока древност, още от времето на нефилимите или още великаните според Библията. Древните обитатели на Арам в днешна централна Сирия са наричали Орион Нефела, други близкоизточни народи са го наричали просто Великанът. В Древен Египет Орион е свързван с Бог Саx / За, станал по-късно Бог Озирис (ОЗаРаАз, Озаряващият Аз на Богинята Ра). Най-старите изображения на Богинята Ра са у нас край пещерата Магурата и в Козарника.
Названието Орион на съзвездието е Древнобългарско и идва от от корена ОРИ – Он, означаващо Он / Той / Човекът, който Ори / оре – Орачът. Такъв е и смисълът на названието на Съзвездието Орион, запазено и до днес – Орачът, Човекът с ралото.
Древните българи са свързвали себе си с Бог / Богинята Ра, като негово/нейно творение и са наричали себе си О-Ра, т.е. УБоги. Ето защо те са почитали със строежа на своите храмове и пирамиди навсякъде по света Символа на Бога / Богинята си Ра, Съзвездието Орион или Орачът.

В комплекса Сборяново личи величието на Българските майстори златари, каменозидари и духовните им корени в Древнобългарската духовност, първата човешка духовност!
Сборяново е световно известно вече и със златното съкровище от Голямата Свещарска Могила, която е Археологически резерват -свещената земя на Древните Българи Гетите, нарекли себе си на Земята Ге, която са обожествявали като тяхната земна майка.
По-късно те се разселили наоколо, а в днешните турски земи пристигнали като Хетите, където основали много древни царства.

 172 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)