ХОРОТО Е ДРЕВНОБЪЛГАРСКИ ТАНЦ

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ХОРО – Хоровод – Кръгови танци
(Произходът на танца за Бог Ра)
Преди 14 000 години – след потъването на столицата след земетресение в Бялото езеро, край Крим, България. Владетел тогава е бил Ра и синът му Чор – затова българите от тогава са наричани „Хора“, а всички други народи са наричани хора, хора, хора, א Bulă odă Vă, менси, гел, дхаоин и др. , само потомците на най-древните владетели са „ЧоРа“.
„Чор“ и „Ра“ построиха нова столица – „Магна Варна“ – отново на брега на Бялото езеро – на 80 километра от настоящата Варна в България (сега под морското равнище)- това беше НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ГРАД в света!
След няколко хилядолетия е имало още едно голямо земетресение, преди около 7500 години – Босфора се разпада и Средиземно море се тече в Бялото езеро, водата заля всичко до 150 метра! От тогава Бялото езеро се превърна в Черно море! Българи се преместиха по цял свят. Те основават кралства, държави и империи и донесоха на всички останали знания, знания, които от атлантаните разпространяват допълнително културата (Cult u Ra), която виждаме днес по целия свят, въпреки че забравихме значението на думата, те още повече разпространяват традиции, духовни символи и модели които са служили като писания, могат да бъдат прочетени в тях, например генетична памет, лична мисия, похвала и благодарности – все още ги виждаме върху избледняли камъни, също върху фолклорни или национални носии както в България, например в Африка, или Америка, в Азия…
Хоро за ЧоРа означава, танцувай за народа.
Българско хоро, македонско оро, сръбско оро, или коло, хърватско оро, оро, е колективен народен танц.
Типично е за българския фолклор и за другите балкански нации, където живеят или са живели българи, имат същите или сходни Танцьорите се подреждат и танцуват най-често в кръг, линия или друга формация.
Хоро (оро, хоро) е много древен танц, посветен на богинята майка на древните българи, кръстен от богинята Ра/БаРа/БаТа и др. Болестта танцува, когато хората се движат в кръг, държащи се за ръце, следвайки същите стъпки. Хорото е форма на йога танц, защото човешката енергия в кръга създава положителна съживяваща енергия. Дори и днес българите играят и танцуват около болни хора, за да им помогнат да възродят душата и тялото си.
ХОРО се играеше в цял свят и се откриха много изображения на този танц.
Думата ЧоРа означава „народ“ от български, народ Ра.
Има още видове кръгови танци, където стъпките са базирани. За всеки ритъм има определени стъпки, българите обикновено ги познават по естествен път и ги учат на практика от малки.
Името „Хоро, Оро“ и подобни са запазени до днес в различни краища на Евразия, където са живели или живеят българи, въпреки че вече не се наричат така…
БолгАри (Българите) са наричани с различни племенни имена, променени и адаптирани по време на миграцията. Те са били обитателите на Бялото езеро, така нареченото Райска градина, преди библейския потоп в р. 5504 пр.н.н.
Народ, който има сходни традиции, култура, писание, Богове и групов манталитет.
Както е казал Хородот – те са втората по големина нация след Индия.
Турция като държава е неотдавнашен политически феномен.
Както и Гърция, Румъния, Молдова…
Първите заселници на днешна Турция и днешна Гърция бяха Пеласго = БелиАси = (Бели Аси) = БалгАри и до скоро говореха български в тези страни.
Градовете им, древните им владетели, старите им исторически артефакти са български!
Истанбул – I Стан (а) Бал (слънцето на Бал народ българи); И слънцето изгря на изток и българи основаха Истанбул
Българите основават и Атина, (Атина, АТАНА) в чест на Небесната богиня, основан е град Атина. И хората танцуваха в чест на Богинята майка по тези земи.
До днес в Pontsk ý Гърция го наричат „хоро“.
Хората танцуват „хоро“ в Турция, така го наричат.
А евреите танцуват „хоро“, така го наричат.
Братята ни сърби, босненци, албанци, румънци, молдавци танцуват един и същи танц и го наричат „оро, или също колото. “
оро/хоро е древно българска дума и има същия корен като ора, хора/ Народ, означава народ „Ра“.
Кръгът представлява духовността, квадратът представлява материята!
Българите, като деца на слънцето, винаги са имали кръгли символи!
Богинята майка, която предците ни са наричали Ра, Та, Ба, Ма и тези символи могат да бъдат открити дори в пещерата Магура, където специалистите ги датират от 43000 години.
На богинята Ра също са дадени много лични имена, като ТанРа е едно от тях. Tang означава ангел на Бога TaAng Ta (Богинята-отец). Анг/Ангел означава небесен, Божи пратеник на Земята.
(Tang Ra е лично име, подобно на TotAngaMan/Totanchamon и т.н. )
В българския традиционен фолклор религиозни химни се посвещават на майките на Богинята Брама, Вишна и Шива. Тези песни са събрани през миналия век във Веркович и са били наречени Наука от Словенска.
Българите наричат себе си Ора/ЧоРа означава народ Божи Ра.
Древните българи са имали своята божествена троица, състояща се от Бог БаРа Всеотец, Богиня Ма на материята и природата и Бог Слънце, Светлина, Син на име Бал, или СебАзи (аз) – Вътре
@
ХОРО – Кръгли танци
Преди 14 000 години – след потъването на столицата след земетресение в Бялото езеро, край българския Крим. Владетел по това време е бил Ра и синът му Чор – затова българите оттогава са наричани „Хора“, а всички други народи се наричат хора, хора, cilv ēki, emberek, народ, אֲנָשִׁים, менсен, гел, дхаоин и т.н.. , само потомци на най-древните владетели са „ЧоРа“.
„Чор“ и „Ра“ изградиха нова столица – „Магна Варна“ – отново на брега на Бялото езеро – на 80 километра от днешната Варна в България – това беше НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ГРАД в света! След няколко хиляди години е имало поредното голямо земетресение, преди около 7500 години – Босфора проби и Средиземно море се влива в Бялото езеро, водата заля всичко, на повече от 150 километра навътре! От тогава Бялото езеро се превърна в Черно море! Българите се преместиха в цял свят и донесоха знание и цивилизация на всички останали.
Хоро за ЧоРа означава танци за хората.
Българско хоро, македонско оро, сръбско оро, или велосипед, хърватско оро, или велосипед, е колективен народен танц.
Типично е за българския фолклор и за другите балкански народи, където живеят или са живели българи, имат същите или сходни традиции. Танцьорите се подреждат и танцуват най-често в кръг, линия или друга формация.
ХОРО (оро, хоро) е много древен танц, посветен на майката на богинята на древните българи, кръстена на богинята Ра/БаРа/БаТа и др. Хорото танцува, когато хората се движат в кръг, държащи се за ръце, следвайки същите стъпки. ХОРО е вид йога танц, защото човешката енергия в кръг създава положителни съживяващи енергии. Дори и днес българите играят и танцуват хоро около болни хора, за да им помогнат да възродят духа и тялото си.
ХОРО беше изпълнено навсякъде по света и бяха открити много изображения на този танц. ЧоРа означава Булар народ.
Има няколко вида, в които стъпките са базирани. На всеки ритъм са определени различни стъпки, българите обикновено ги познават по естествен път и ги учат на практика.
Името „Хоро, Оро“ и други подобни са запазени и до днес в различни краища на Евразия, където са живели или живеят българи, въпреки че вече не се наричат така…
БолгАри (Българите) са наричани с различни племенни имена, променени и адаптирани по време на миграцията. Те са обитавали Бялото езеро, т.нар. Райска градина, преди библейския потоп през 5504 пр.н.е. Народ, който има същите традиции, култура, писание, богове и групов ум. Както е казал Хородот, те са втората по големина нация след индианците.
Турция като държава е наскоро политически феномен.
Като държавата Гърция, Румъния, Молдова… Първите заселници на територията на днешна Турция и днешна Гърция са българите, а до скоро в тези страни се говореше български.
Градовете им, древните им владетели, старите им исторически артефакти са български!
Истанбул – I Стан (а) Бал (Слънцето на Бал народ българи); И слънцето изгря на изток, и българите основаха Истанбул.
Българите основават и Атина, (Атина, АТАНА) град Атина е основан в чест на небесната Богиня. И хората танцуваха по тези земи в чест на Богинята Майка.
И до ден днешен в Понтийска Гърция се танцува „хоро“, както го наричат.
Хората танцуват „хоро“ в Турция, така му казват.
А евреите танцуват „хоро“, така му казват.
Нашите „славянски“ братя сърби, босненци, албанци, румънци, молдовци танцуват един и същи танц и го наричат „оро, или въртележка. “
оро/хоро е древно българска дума и има същия корен като ора, хора/ Народ, в смисъл на народа „Ра“.
Кръгът представлява духовността, квадратът представлява материята.
Българите като деца на слънцето винаги са имали кръгли символи…
Богинята-майка, която предците ни наричали Ра, Та, Ба, Ма, и тези символи дори се срещат в пещерата Магура, където специалистите ги датират на 43 000 години.
Богинята Ра също е кръстена с много лични имена, като ТанРа е едно от тях. Tang означава Божи ангел TaAng Ta (Тази богиня). Ang / Ангел означава небесен, Божи пратеник на Земята. Tang Ra е лично име, подобно на TotAngaMan / Totanchamon и др.
В българския традиционен фолклор религиозните химни са посветени на майката на Богинята Брама, Вишну и Шива. Тези песни са събрани през миналия век от Веркович и са наречени Веда Словена.
Българите наричат себе си Ора / ХОРА означава народът на Бог Ра. Древните българи са имали своята божествена троица, съставена от Бога БаРа Всеотец, Богинята на Ма материята и природата, и Богът Слънце Син на име Бал, богът на светлината, или СебАзи, вътрешното Аз…

 201 Посетена,  2 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)