БЪЛГАРИТЕ И РАВЕНСКИЯ КОСМОГРАФ

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

БЪЛГАРИТЕ И РАВЕНСКИЯ КОСМОГРАФ
Неотдавна имах спор с един млад историк, който ме укори, че вярвам прекалено много на д-р Ганчо Ценов. Според нашият специалист, Ценов манипулира своята информация, за да може да изкара българите местен народ. Завършилият в Берлин Ценов действително има недостатъци, но за манипулации едва ли може да се говори.
Помолих за пример на това, кое е манипулация в труда на д-р Ценов и като отговор бе посочено неговото твърдение, че според анонимния равенски космограф, в неговото време, в Тракия, Македония и Долна Мизия живеят само българи.
Текстът от труда на ранносредновековния автор е следния: “Inter vero Traciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant, qui ex supra scripta maiore Scythia egressi sunt.” [Rav. Cosm. IV. 6]. Смятам, че това може да се преведе като: “В пределите на същинска Тракия, Македония и Долна Мизия живеят само българи, излезли от гореспомената голяма Скития.” [Rav. Cosm. IV. 6].
Самоличността на римския космограф е неизвестна, но труда му е датиран в края на VII – началото на VIII в. С други думи – точно във времето на княз Аспарух. Според повечето наши историци обаче България по времето на Аспарух и Тервел обхваща само Долна Мизия. А пък космографът е пределно ясен локализирайки българи в Мизия, Тракия и Македония. С други думи – по сведенията на римския автор още по времето на Аспарух владенията на българите се простират между Дунава и Бяло море, а на запад почти опират до Адриатическо море.
Разгледайте внимателно приложената карта на Дройзен на Тракия, Мизия и Македония. Територията е огромна, а според римският космограф това е територията обитавана от българи в края на VII и началото на VIII в. – по времето на княз Аспарух.
Изправен пред тези факти моят опонент започна да търси оправдания. Първо се хвана за латинската дума “modo” като изказа твърдение, че превода не е “само”, а “сега, в този момент, понастоящем”.
Дори да дадем друго значение на думата “modo”, реално не се променя нищо съществено. Ето : “В пределите на същинска Тракия, Македония и Долна Мизия, СЕГА живеят българи, излезли от гореспомената голяма Скития.” [Rav. Cosm. IV. 6].
Пак излиза, че по времето на княз Аспарух България е огромна държава. Сведенията не се връзват с общоприетите виждания, че експанзията на държавата ни в споменатите от космографа предели е чак по времето на цар Симеон I.
Притиснат до стената моят опонент се хвана за друго. Той сметна за доказателство за азиатския произход на българите израза: qui ex supra scripta maiore Scythia egressi sunt.” – излезли от гореспомената голяма Скития.” [Rav. Cosm. IV. 6].
Ако разгледаме САМО този пасаж и се престорим, че друга информация по въпроса няма, тогава да – излиза, че българите са дошли от Азия. В случая обаче има информация, която ясно показва, че идването от Азия е в следствие на военен поход. Римляните са воювали на три континента, но завръщането им на Апенините след походи в Африка не ни дава право да определим римляните като африканци по произход. По същия начин едно сведение за военна кампания на българите в Азия не дава право да се говори за азиатски произход на дедите ни.
Надявам се скоро да успея да представя повече информация по въпроса в своя блог.

Публикация – Павел Серафмов

 331 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)