Приск Панийски пише за българския император Атила

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“ И така, ако Атила пожелае да тръгне на проход срещу нея(Мидия) няма да изпита големи трудности и няма да му се наложи да изминава дълъг път, така че да покори мидяните, и парфяните, и персите и да ги принуди да плащат данък. Тъй като той разполага с военна сила, срещу която няма да устои нито един народ. Когато ние изразихме желание, та той (Атила) да тръгне срещу персите и да обърне оръжие срещу тях, Константинопол отговори, че той се бои да не би Атила след като покори с лекота персите не се върне назад като господар вместо приятел; сега от римляните му карат злато заради почетното му звание, а ако той покори парфяните, мидяните и персите, то вече няма да изтърпи, римляните да си присвояват неговата власт, но открито ще ги признае за свои роби и ще предяви към тях много по-тежки и непоносими искания.“

Приск Панийски – римски дипломат, историк и писател – 5 век.

 265 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)