„Македонският език е български, печатан на сръбска пишеща машина“.

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отворено писмо на известния австрийски учен Ото Кройнщайнер до Македонската академия на науките и Скопския университет от ноември 1995 и уви все още актуално. Впрочем, известни са ироничните, но много точни думи на този австрийски българист, че
„Македонският език е български, печатан на сръбска пишеща машина“.

Universitat Salzburg
Institut fur Slawistik
AkademiestraBe 24
A-5020 Salzburg
(0662) 8044-4501
FAX (0662) 8044-613, Slawistik
Q.Prof.Dr.Dr.h.c. Otto Kronsteiner
lnstitutsvorstand

ОТВОРЕНО ПИСМО
До Президента
на Македонската Академия на науките
До Ректора
на Скопския университет
До Декана
на Филологическия Факултет
на Скопския университет

Залцбург, 8 ноември 1995

Дълбоко уважаеми Г-н Президент,
Дълбоко уважаеми Г-н Ректор,
Дълбоко уважаеми Г-н Декан,

Четиринадесетите Славистични разговори в Залцбург на тема Македонския въпрос завършиха на 28 октомври с открита дискусия.
Наред със специалисти от Германия, Гърция, България, Швейцария и САЩ бяха поканени също професори и доценти от Македония, от които приятели на Вашата страна очакваха мнение по Македонския въпрос. Това беше една възможност да се постави и обсъди на международен форум този проблем, който е от жизненоважно значение за младата Република Македония.

Ние се постарахме – консулът на Вашата страна в Австрия, г-н Пановски, би могъл да потвърди това – Македонският въпрос да се дискутира възможно най-обективно и без идеологически ограничения, но, за съжаление, без очакваните от нас участници от Република Македония.

Непосредствено преди началото на Славистичните четения, официално поканените от Вашата страна отказаха своето участие, въпреки че още през февруари 1995 г. бяха информирани за симпозиума. Като основание за отказа си те изтъкнаха, че съществували технически проблеми или че нашият симпозиум нямал научен характер.

За един от учените от Македония обаче, който не се беше отказал своето участие, ние едва сега научаваме, че е бил задържан от властите на летището в Скопие непосредствено преди отпътуването си за Залцбург.

Ние познаваме до болка добре мотивировката „технически проблеми“ от комунистическото време.

Предварително да се твърди, че симпозиумът нямал научен характер, при това без да бъде чут дори един доклад, е ненаучно.

Да оставим настрана и факта, че учените от Европа не се нуждаят от поучения от страна на Скопие какво е наука и какво не.

Недопустимо и нетърпимо е неоправданото задържането на един неофициален участник в научен форум.

Г-н Президент, Г-н Ректор, Г-н Декан!

С предприетите от Ваша страна действия, целящи да не се допусне участието в симпозиума на нито един македонец, на всички присъстващи Вие ясно показахте в какво всъщност се сьстои Македонският вьпрос. Ако за Вас е крайно необходимо с
подобни средства да се спаси и вдъхне живот на македонската нация и македонския национален език, то тогава Вие потвърждавате, че във Вашата Република господства терор над собствените убеждения на гражданите и потискане на свободната изява на техните мнения.
По този начин Вашата Република и Вашият македонски език ще се превърнат в символ на Неправдата.
На борбата на учените и студентите от другите страни за духовна* и интелектуална свобода, Вие противопоставяте една безсмислена и отминала времето си идеология, която се опитвате да „вкамените“ с псевдонаучни средства.

Като учен Вие би трябвало да се чувствате отговорен поне за Обективността. Но с действията си Вие се поставяте в услуга на старата номенклатура във Вашата страна и предоставяте поредното „научно“ доказателство за неизброимото множество исторически неистини.

Очевидно официално поканените Ваши участници не биха били в състояние да защитят своите тези пред един международен, компетентен и обективен научен форум.

Затова ние заявяваме пред Вас нашето дълбоко разочарование от Вашите: действия, от които прозира една духовна вдървеност и недемократичност.*

Ние няма да престанем неуморно да разобличаваме това репресивно поведение, тази лишена от елементарно научно основание концепция за историята.

Ако нещо бъде причинено от страна на властите на „неофициалните’, македонци, които имаха намерение да участват в нашите Славистични разговори, ние си запазваме правото за съответни стъпки.

Ние искрено желаем на македонската младеж един ден да живее в духовна свобода без манипулациите на нейните „учени“.

С израз на най-дьлбоко уважение
Проф. д-р., д.х.к. Ото Кронщайнер

http://www.mni.bg/2021/04/makedonski-pregled.html?fbclid=IwAR3AMJwbIm3Zf2GPn4dAGnHZ096QnhxI5be8JoOab9jTgnq8uKnaFwKMwHE

 192 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)