Рядка карта на българското национално землище. Правена е от немски картографски и етнографски специалисти – 1876 година.

Рядка карта на българското национално землище. Правена е от немски картографски и етнографски специалисти – 1876 година.

Сподели сега     Това е изключително рядка карта. На нея е изобразено българското национално землище. Правена е от немски картографски и етнографски…