Академик Николай Державин – „БЪЛГАРИТЕ СА В ОСНОВАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ“

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

„Българите са българи, а не турци, не татари, не фини, не хуни, не чуваши, не славяни, а по своя произход те принадлежат към най-древните доиндоевропейски народи”
пише Академик Николай Державин, Директор на славянския институт на Академията на науките на Русия (1946)
До тези заключения той достига на базата на палеолингвинистичен анализ. Последните генетични изследвания потвърждават тези негови концепции. Той твърди, че българите са протоиндоевропейци, т.е. българите са започнали да се формират като народ още преди формирането на индоевропейците (преди 9800 години). Концепциите на академик Державин са били в основата на курсовете по българска история преподавани в Софийския Университет, когато Державин е бил президент на Всеросийската академия на науките.
История на България, т.1 Произход на българският народ и образуване на първата българска държава на балканския полуостров.,Славиздат, С., с. 203-7; Марр Н. (1925) Избранные работы, т. V, стр. 323-372.

До 15-ти век руси, украинци, поляци, чехи не са наричали себе си „славяни“. До средновековието като славянски език е дефиниран езика на българите, а не езика на руси, поляци, словаци, словени и т.н.
През 9-ти 10-ти век българите разпространяват българската писменост сред тези народи. От българските книги тези народи прихващат старобългарския език като свой.
Но след завладяването на България от османците, тези народи не биха искали да се знае, че пишат и четат на езика на един поробен народ. Поради това преименуват старобългарския език на „ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ“

Праз 9-ти 10-ти век, когато Преславската и Охридска книжовни школи разпространяват български книги из Европа, тогава славяни не е имало! Няма писмен документ от 7-12 век, който да говори за славяни. За славяни започва да се говори в 16 век от Петър I и особено Екатерина Велика. Тя не може да понесе мисълта, че някой друг им е дал и писменост и прегръща идеята на хърватина Мавро Орбини да се нарекат „славяни“ всички народи с близки езици. Това на практика са всички общности получили четмо и писмо от българските книжовни школи. Така се изместват и подменят българските заслугите за просветата на редица народи.
Но тогава не е имало Българска държава и нямало как българите да защитат истината.

 1,185 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)