КАКВО СВЪРЗВА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА И ПЕТЪР ДЪНОВ?

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

КАКВО СВЪРЗВА КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА И ПЕТЪР ДЪНОВ?
Родолюбието, борбата за свобода, основаване на читалище и активната дейност за просвета…така говорят фактите.
„Петър Дънов се завръща в България през 1895 г. и се установява във Варна. От Америка той се връща изцяло променен – високо образованият, ерудиран и енергичен млад човек е навлязъл дълбоко в новите идеи на епохата и желае да ги сподели със сънародниците си. Още със завръщането си в България той започва широка просветителска и обществена дейност. На 5 ноември 1895 г., в най-голямата градска зала във Варна – зала „Съединение“ – той изнася сказка, организирана от Учителското дружество в града, на тема: Науката и възпитанието в отношение на двата велики закона на развитието. Това е първата публична сказка на Петър Дънов, регистрирана в България.
През 1896 г. Петър Дънов е бил един от „агитаторите“ на основаното на 12. май независимо тракийско емигрантско дружество „Странджа“, което защитава „християнските и немюсюлмански народи в Турция, особено тези в Македония и Одринския Вилает“. На 29 декември 1896 г. Петър Дънов взема участие в митинга, организиран от дружество „Странджа“, който завършва с Резолюция. Тя е подписана от Бюрото на митинга с председател Капитан Петко Киряков (Капитан Петко Войвода, 1844-1900) и изпратена до посланиците на Великите Сили в Цариград (руски, френски, английски, германски, австро-унгарски и италиански), до Българското правителство и до всички по-важни чуждестранни вестници. Много е вероятно английският превод на Резолюцията да е бил дело на Петър Дънов.
На 4 декември 1896 г., заедно с Петко Киряков (Капитан Петко Войвода), Кръстю Мирски (1852-1920) и други видни общественици на Варна, Петър Дънов е един от учредителите на читалище „П. Р. Славейков“ в центъра на града. Приемат Устава и печата на Читалището на 29 декември същата година. На 5 януари 1897 г. Петър Дънов е избран за библиотекар-домакин на читалището.
Според Л. Димитрова от Отчета на дружеството и от други източници „се разбира, че П. Дънов е работил активно по главната цел на Дружественото читалище според Устава му, а именно: да подпомага сближението и взаимното умствено развитие на членовете, особено в гражданствено отношение, и да поддържа читалня в III участък на града Варна, в която постепенно да се учреди участъкова библиотека.“
„Почти две години и половина Петър Дънов е библиотекар-домакин в читалището и изнася шест сказки на философска тематика пред варненското гражданство.“

Източник: Интернет

 400 Посетена,  2 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)