Истината за писмеността на българите!

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Истината за писмеността на българите!
Истинският прочит на историята е извърнат към бъдещето за стабилно развиване!
17 хиляди години пр.Хр. е основана първата държавна система в света, наречена „Идеал – Булгар“. Според “Джагфар Тарихъ ” – алманах с най-старите български хроники – българите са основали първата в света страна Идел. Тя била конфедерация от седем племенни общности, в която се говорело на асирийски и алтайски диалекти. Наследници на античната българска страна са Шумерската, Индийската, Критската, Микенската, Троянската, Етруската, Хунската, Дунавската, Киевската, Волжската, Хазарската и Унгарска страни.
2000 година Пр..Хр. цяла Европа е наричана от арабите „ Бурджания “, а българите „ Бурджан “. „ БУРДЖ “ от арабски значи „ кула “, „ връх “ или „ величествен “. Тоест – „ възвишените “.
Наскоро бе направено изобретение, оповестено в книгата „ Българите са в основата на човешката цивилизация “- четвърто допълнено и разширено издание, написана от проф. Евгений Сачев.

В книгата за първи път се разгласява един керамичен съд, намиращ се в музейната експозиция на „ Музея на занятията “ в град Троян. В този съд намираме най-ранните релефно изобразени – свързани в текст йероглифи в света! В книгата е обяснено, че това е прототипът на критско-микенската книжовност, която се счита за най-ранната писмена система – алфавит Б и алфавит А, както и дискът от Фест! Ние, античните българи, също тъй удостоверяваме, че най-ранната писменна система в света се намира по нашите земи!. Това е една от сензациите, написани и потвърдени в книгата. Вътре е обяснена връзката, с изключение на с критско-микенската книжовност, по този начин и с писмеността на гърците. Не съществува етнос „ траки “, а съществува етнос „ антични българи “; няма етноси: „ македони “, „ елини “ и „ траки “. Наименованията се отнасят за историко-георграфски области, в които живеещото население носи съответните прозвища.; по този начин както историко-географската българска област популацията назоваваме – добруджанци. Днес имаме доста доказателства, че българите, погрешно наричани „ траки “, от най-дълбока античност, са имали книжовност, която е потвърдено,че е първата в света! Имената на Кирил и Методий са Църхо и Страхота. Това са български имена. Константин Кирил и Методий са църковни имена, а не гръцки! Всеки, който желае да разбере по какъв начин се е основала писмеността в света, би трябвало да прочете тази книга! Троянският съд, който е първообраз на критско-микенската книжовност, чиято писмена система не престава по-късно в писмените системи на българите. Тези системи са взаимствани както от гръцката, по този начин и от всички останали писмености, появили се по-късно. Двамата братя са основали глаголицата въз основата на тази антична писмена система. Когато светите братя са отишли в Крим на верски дебат, са се срещнали с тъй наречените „ рошки “ знаци, а свещените книги са преведени на българската – рошката писмена система на тъй наречените росомани, които са с български генезис. Доказателство за написаното може да се прочете в пространното житие на Кирил. То демонстрира, че още българите, които са приели християнството първи от всички нации в средата на първи век, с помощта на Андрей Първозвани, възпитаник на Христос, са проповядвали тази антична писмена система, която през днешния ден назоваваме Кирилица. Братята Кирил и Методий са проповядвали първоинституционалното християнство и там в Крим са се срещнали с тази антична книжовност. Тя е била публикувана посредством богослужебните книги измежду българите от Стара Велика България. Затова тази основа е била толкоз бързо призната и от цар Борис Първи за налагане на писмена система. В следствие е призната от учениците на Кирил и Методий. Още в първи век Библията е преведена от българите. Това е по този начин наречената Библия „ Бесика “. Имаме опция да покажем Библия Бесика във фототипно издание.

В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО. Нашата книжовност се е развила със събитията на религиозните системи, а точно първата система на Залмоксис, от която се основават и Авраамовите религии. Затова първи ние, българите, сме превели свещените книги на Иисус Христос на писмеността, която сме основали и никога не е правилно, че античните българи, погрешно наречени траки нямат книжовност. Кирил и Методий са наследници на тази древнобългарска традиция. Те са свързали писмеността и разпространяването на книжовност въз основата на развиването на религията и най-много на християнството. Ранното християнство, което имаме демонстрира,че сме първи и в религиозните системи, и в писмеността. Всичко това не бива да се преглежда настрана. То е част от българската просвета, в която влиза и религиозното схващане и предишното като обичаи, традиции и посредством писмеността то се предава до ден сегашен. Кирил и Методий са част от тази система още 2000 година Пр. Р.Хр. Те демонстрират точно държавнотворчеството на българите. НЕ КАТО В Т.Н. ДНЕШНА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ДА СА ДЪРЖАВНОТВОРЦИ, А ДЪРЖАВНОТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ТОВА Е ЧАСТ ОТ ОБЩОТО НА РАЗВИТИЕТО, КУЛТУРАТА И ДУХОВНОСТТА.
НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, СПАЗВАЙКИ ТЕЗИ ЦЕННОСТИ, КОИТО СА НИ ДАЛИ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, А ИМЕННО НАШИТЕ ПРЕДЦИ, НЕ ТРЯБВА ДА ПРОМЕНЯМЕ ТРАДИЦИИТЕ. ТОВА ЧЕ АЗБУКАТА ТРЯБВА ДА съдебна експертиза НАРИЧА „ БЪЛАРИЦА ИЛИ МАКЕДОНИЦА “ Е НЕПРАВИЛНО. НЕ ТРЯВБА ДА съдебна експертиза ГОВОРИ Пожарна охрана ТОЗИ НАЧИН. ЕДВА ЛИ НЕ КОСТИТЕ НА САМУИЛ ДА БЪДАТ ПРЕНЕСЕНИ ОТ ПРЕСПАНСКИЯ ОСТРОВ „ Сухопътни войски. АХИЛ “ Е НЕДОСТОЙНО. ТЕ ТРЯБА ДА БЪДАТ ТАМ КЪДЕТО СА ОТКРИТИ, ЗАЩОТО ТЕ ПОКАЗВАТ ИМЕННО, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА СЪЗДАЛИ ВСИЧКИ НАРОДИ И ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ! ВСИЧКО ТЯРВБА ДА съдебна експертиза РАЗГЛЕЖДА В КОНТЕКСТА НА НАЧАЛОТО НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛЗИАЦИЯ. БЪЛГАРИТЕ СА В ОСНОВАТА НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. В НИКАКВЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯВА ДА ГОВОРИМ ЗА КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОТКЪСЛЯЧНО, А В КОНТЕКСТА НА ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА ЦИВИЛЗИАЦИЯ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СЛЕДВА ТРАДИЦИИТЕ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ И НЕ БИВА ДА съдебна експертиза ГОВОРИ,ЧЕ КИРИЛИЦАТА Е СЪЗДАДЕНА ОТ КЛИМЕНТ, ЗАЩОТО В ПРОСТРАННТО ЖИТИЕ НА КИРИЛ ПИШЕ, ЧЕ СВЕТИТЕ БРАТЯ СА НАМЕРИЛИ СВЕЩЕНИТЕ КНИГИ, ПРЕВЕДЕНИ НА РОШКИ ЕЗИК. А РОСОМАНИТЕ СА ДРЕВНИ БЪЛГАРИ. ИСТОРИЯТА НЕ съдебна експертиза ПРЕНАПИСВА, АКО съдебна експертиза РАЗГЛЕЖДА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЗЛИАЦИЯ ДО ДЕН ДНЕШЕН.! СЪЗДАВАНЕТО НА ПИСМЕНОСТТА Е СВЪРЗАНО С ДЪРЖАВНОТВОЧРЕСКОТО НАЧАЛО НА БЪЛГАРИТЕ КАТО НАЙ-ДРЕВЕН НАРОД. БЪЛГАРИТЕ СА СЪЗДАВАЛИ, А ОСТАНАЛИТЕ – СА съдебна експертиза ВЪЗПОЛЗВАЛИ ОТ ТОВА. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Е ЧАСТ ОТ ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ И ПРОДЪЛЖАВА ТРАДИЦИИТЕ ОЩЕ ОТ 2000 г.ПР. Р. ХР.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Е УЧЕНИК НА БРАТЯТА КИРИЛ И МЕТОДИЙ. КИРИЛ И МЕТОДИ СА УЧЕНИЦИ НА ТЕЗИ,КОИТО СА СЪЗДАЛИ РОШКИТЕ ЗНАЦИ. РОШКИТЕ ЗНАЦИ СА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНАТА ТРАДИЦИЯ И СИСТЕМА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ ОЩЕ ПРЕДИ 2000 година ПР.Р.ХР. ОТ ПРОТОМИКЕНСКАТА ПИСМЕНОСТ.
РАЗВИТИЕТО НА ПИСМЕНИТЕ СИСТЕМИ Е СВЪРЗАНО С РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ТВОА Е ЕТАП И НИЕ съдебномедицинска експертиза ПОСТАВЕНИ В ОСНОВАТА НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛЗИАЦИЯ. ПИСМЕНОСТТА Е ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, НА НАУКАТА. ПИСМЕНОСТТА съдебна експертиза СЪЗДАВА С ПЪРВИЯ МОНОТЕИСТИЧЕН КУЛТ НА ЗАЛМОКСИС, ОТ КОИТО съдебна експертиза СЪЗДАВАТ АВРААМОВИТЕ РЕЛИГИИ И Т.Н. ВСИЧКО ТОВА Е СВЪРЗАНО. ПИСМЕНОСТТА, ДЪРЖАВАТА, КУЛКТУРАТА СА СВЪРЗАНИ – ТАЗИ КОСМОГОНИЯ, ОНОВА КОЕТО Е ЗНАНИЕТО. НЯМА ПИСМЕНОСТ БЕЗ ЗНАНИЕ.! НЕ МОЖЕ ДА съдебна експертиза ГОВОРИ,ЧЕ БЪЛГАРИТЕ ( ГРЕШНО НАРЕЧЕНИ ТРАКИ) НЯМАЛИ ПИСМЕНОСТ, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ СА СЪЗДАЛИ ИЗЯЩЕСТВО В КУЛУРАТА, В ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА, В ДЪРЖАВНОСТТА. СЕФТОПОЛИС Е БИЛ МНОГО ПО-ГОЛЯМ ОТ АТИНА ПОЛИС И АТИНА ДЪРЖАВА. ЕЗИКЪТ И ПИСМЕНОСТТА СА НАЙ-ВАЖНИЯТ ЕЛЕМЕНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ!
ЕДИНСТВЕНО ХЕРОДОТ ПИШЕ ЗА ТРАКИ, НО НЕ КАТО НАЗВАНИЕ ЗА ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ, А КАТО ПЛЕМЕНАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ В ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКАТА ОБЛАСТ „ ТРАКИЯ “. ТОВА Е КАТО ДОБРУДЖАНЦИ. Пожарна охрана НАТАТЪК НИКЪДЕ НЕ Е ЗАПИСАНО. ЗА ДА МОГАТ ДА ОБОСНОВАТ ПРЕТЕНЦИИТЕ СИ ЗА ДРЕВНИ ГЪРЦИ И РУСНАЦИ… ВЕЛИКИТЕ СИЛИ ИГНОРИРАТ ИСТИНАТА…. ИСТИНАТА Е ЕДНА – ДА съдебна експертиза ИЗСЛЕДВА ЧРЕЗ КУЛТУРОНОМНИЧНИЯ ПОДХОД!
През IV век Мизия е наречена и България от Свети Йероним – Mesia hec & Vulgaria. От този срок, та чак до към XV век, разнообразни създатели назовават българите мизи, т.е. в продължение на 1100 години, има отъждествяване на дедите ни с най-големия древен български народ. Благодарение на тези обстоятелства разбираме, че през Античността, земите на Моравия са принадлежали най-вече на мизите, наречени по-късно българи.
В Българския парламент би трябвало да бъде отстранен девиза „ Съединението прави силата “ и да бъде сменен със завета на Георги Раковски „Аз съм бил всеки път българин и ще бъда не единствено до гроб подобен, само че още и след това гибелта ще оставя наследство и прахът ми да не се смеси с друга народност“. Това мото би трябвало да съпътства всеки един национален представител на българския народ, с цел да не не помни, че той е чиновник на народа, а не стопанин, който да предава националните ни ползи, както продава земята на непознати монополи, а народа умира от апетит!
Септември месец 2022 г, ще се организира конгрес в Америка по предложение на американските губернатори за септември – „ месец на Македония “. Предложението е директен удар към националната сигурност на България, тъй като Съединени американски щати афишират, че щатите са открити за първи път не от Колумб, а от македонец. В този смисъл европейските комисии, Македония и Съединени американски щати могат да изискат териториално преразпределение на земите в Пиринска Македония, с цел да легитимират подправената страна Македония… Отцепят ли от земята ни.. ще бъде началото на нещо доста по-страшно за българския народ!
Българи, не позволявайте да крадат и фалшифицират нашата историяата, да подменят идентичността и етноса ни с различен, не позволявайте да откъснат свещените български земи! Изгубим ли и България… губим всичко
Автор: Иван Тренев

 267 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)