Жидовият гроб и падането на българите под османско иго