Еркесия – чудовищният ров от Марица до Черно море се вижда и днес от Космоса.