ГЕОРГИ КИРКОВ ЗА ПАРТИЯТА…

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

„ГЕОРГИ КИРКОВ ЗА ПАРТИЯТА…

„„ Сега всичко е на мегдан и няма защо да го скриваме от: социалдемократическото революционно съзнание в партията е размътено и самата партия под злотворното влияние на „широкото” невежество бърже крачи към израждане, т.е. към заветната цел на ония, на които от две години насам е станало тясно и задушно в нашите редове . Повтарям, излишно е да скриваме злото. Най-умното в случая, което трябва да се върши, е решителна и безпощадна борба против това зло. Врагът е опасен не затова, защото е силен, а защото избягва откритата честна борба, за да се предава с толкова по-голяма свобода на мародерство в организациите. Той носи със себе си деморализация и поквара и извиква към живот всички долни инстинкти, т.е. всичко онова, което партията в краткия период на своето съществуване не е успяла още да изкорени и га го замести с една здрава социалистическа култура.
Врагът – това е отвратителната демагогия, развивана старателно и с невъзмутим цинизъм между несъзнателните партийни членове с цел да се печелят лични привърженици, поклонници и обожатели.
Врагът – това е слабата, почти нищожна теоретическа подготовка, която отличава повечето от нашите партийни членове. Голямото число партийни членове изповядват повечето на вяра това, което се нарича основни начала на партията: – разбирането им обаче и съзнателното им прокарване в живота е извънредно слабо.
Партията изобилства с дребнобуржоазни глави, натъпкани със социалистическа фразеология. Чудно ли е подир ТОВА в две години отгоре можаха да си спечелят не само правото на гражданственост, но и правото да си разиграват коня от единия до другия край на партията?“

 182 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)