БЪЛГАРИЯ Е СЪЗДАДЕНА ПРЕДИ 17 000 Г.

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Написаното е събирано и синтезирано около година и е разделено в 28 точки.
Моля споделяйте и разпространявайте, за да се знае от всички, прочетете го на децата си най-вече, защото те са бъдещите българи, които ще изградят мостовете между народите, които носим в гена си общото, а това са Сила, Свобода, Любов
Знам, че всеки от Вас ги има в изобилие, просто трябва да се върнем към корените си, към духовната ос, към която принадлежим от хиляди години и да отворим сърцето си
КАЗАХ!!!

1. Българите основават преди 17 000г. първата държава на земята – БългАрия позната и като Иде-Ел и АРА-УРА. “Идел” означава обединение на седем Български рода. Иде-седем и Ел-род. Така на Балканите и Волго-Уралието (Болго-Уралието) възникнала първата държава в историята на човечеството. Всички седем рода започнали да се наричат иделци по името на държавата, но и БългАри като народностно име по знамето на тази държава – БългАр и по основното име БългАра. За летописците всички те били Българи и те не ги делели по езиков или други признаци.
Наследници на Българската държава Идел са древните Шумерска, Великата Уйгурска империя (днешен Китай), Индийска, Критска, Микенска, държавите на Маите, Ацтеките и Инките в Америка, Троянска, Етруска (на основата на която възниква Италианската и Римската цивилизации), Хунска, Дулобска, Дунавска България, Киевска Черна България (бъдеща Украйна и Русия), Волжка Бяла България, Хазарска и Унгарска държави.

Малък Рум или АРА (Балканите, островите на юг и Крит) е най-древната територия на Българите. След края на ледниковата епоха Българските родове заселват УРА (Болго-Уралието). А Голям Рум е разширение в разселването на Българските родове (създаването на Троя и Балистан, за които е написано по-надолу).
Така преди около 17 000 години днешните Български земи и Балканите (Балкан е древна Българска дума и означава землена пирамида, курган) стават люлка на бъдещите цивилизации. По-късно старите Българи ще бъдат наричани в по-нови времена Българи пелазги, Българи тракийци и с още десетки имена. Българите са първото и коренно население на Балканите.
Държавата на територия Ара-Ура се е казвала Идел от 15-ти век преди новата ера до 7-ми век след н.е., а от 7-ми до 14-ти век след новата ера се е казвала България на основното име на седемте рода: Българи. Българи означава: Бълг – Възвишени и Ари – Свободни.
Преди около 10 хил.години в първата държава на човечеството БългАрия (Иде-ел) възникнала и след това станала господстваща най-древната монотеистична религия в света – Тангрианството в почит на бог Тангра. Тангра няма изображение, той е всичко видимо и невидимо, той е разумът. От тази религия възникват всички други монотеистични религии на човечеството. По това време Българите създават основните закони “Торе” – на тяхна основа са писани законите в културите на Близкия изток и Юстиниановия и Наполеоновия сборник, които са основата на Европейското континентално право.
Българите почитали планините понеже вярвали, че по върховете е най-силна връзката с Тангра. Когато се спуснали от планините по други краища на света, Българите започнали да строят модели на планините – пирамиди, които са стъпаловидни и гладкостенни храмове.
През развитието на Българската държава Идел, част от населението е напускала своята прародина и е заминавало в други земи. Първият такъв случай бил преди около 12 хил.години. Тогава и по-късно Идел бил напуснат от няколко големи групи Българи. Една от тях отишла в Америка и в езиците на американските индианци и до днес са се запазили Български думи и паметници на културата. Друга част Българи заминали в Северен Китай, където станали известни под името сянбийци или хуни. За Българските хунски канове Атила и Алп-Бий са точки 10 и 11 по-надолу. Трета група Българи се заселила в Средна Азия, четвърта в Северна Индия, пета в Близкия Изток.
Първи преселници били Българите аркеше, които имали особенна почит към духа на дъжда и гръмотевиците и затова се наричали и по името на този дух: Самар, Себер, Дебер, Атряч (Троя).
Около 10 000 години пр.н.е. една част от Българите дебери се заселили в днешна Украйна, където дълго време съществували под името таври, а друга част – в Близкия Изток, където образували държавата Самар (Шумер), включваща първоначално огромни територии от днешен Северен Египет до днешен Западен Иран и Балканите.

В Ранния Шумер (Самар), културата, обществото и държавата били чисто Български. На релефи е изобразяван Българският цар-жрец с атрибутите на древната небесна вяра Тангрианството.
-> На границата на 3-4 хилядолетие пр.н.е. Самар се разпаднал на пет части:
– Първа част: Египетско царство.
– Втора част: Креш-Критско Българско царство под чиято власт били Балканите,

Кипър (старо Българско име Кубар), Мала Азия (българско име Атряч – Троя) и Балистан (Палестина, Ливан, Сирия и Йордания).

– Трета част: Сувар Българско царство в Междуречието (между реките Тигър и Ефрат), съхранило названието Самар-Шумер.
– Четвърта част: Мидан (Западен Иран).
– Пета част: Кафкаш (Кавказ).
Катастрофалното наводнение (описано по-късно в Библията, като „Всемирен потоп”) погубило Българската царска династия на Сувар (късния Шумер) заедно със значителна част от Българското население. Това позволило на подвластното им древноарабско население от племената саркани (на Български саркан означава жител на пустинята) да подчинят през 24 век пр.н.е. Акад, Тангра-Капа (Вавилон) и други Български градове в Междуречието.
Трето хилядолетие пр.н.е. тръгва втора вълна от Българи – билсага (пет рода). Първата част Българи билсага също се заселва в Украйна. Втора част влезнали в състава на Българското Критско царство. Българите билсага създават административни райони: Тракия, Македония и Пелазгия. Тези Българи са известни в историческите източници и според районите, в които живеят: тракийци, македонци, пелазги (пелазгите са старото Българско население на днешна Гърция и о.Крит. Пелазги идва от Беласки или Бел-Аси. И Бел и Аси поотделно означават Българи. Пелазгите държали да подчертаят и двете древни имена на Българите. За името “Аси” има информация след 28-те точки.
Трета част Българи билсага се заселва в Кавказ (известни, като албани, хети). И четвърта част в Средна Азия (под името саки, масагети). Средноазиатските Българи билсага навлезнали в Индия и я завоювали. Белият Български род, който управлявал Индия остава в историята под името ”Петте братя Пандави”. Българите създават Махабхарата (“Маха” голям и “Бхарати” Българи), която е осем пъти по-голяма от “Илиада” и “Одисея” взети заедно. Част от Българското древно познание са Йога (от глагола Йок – впрягам в иго, в ярем) и Аюрведа (Аир-ведам е “зная” на древнобългарски). Чакра означава чакрък, въртящо се колело на енергията в Йога.
Кавказките Българи билсага на границата на 3 и 2 хилядолетие пр.н.е. завзели по-голямата част от Мала Азия и основали там Хетското царство. В 2200 г. пр.н.е. атакували Сувар-Шумер и за известно време го върнали под властта на Българите. Но след това сарканските династии (акадци, асирийци) отново завзели Сувар-Шумер, макар и да продължили да развиват Българо-шумерската култура.

Балканските Българи билсага основали Макан (Микена) и други градове-държави.

В началото на 2-то хилядолетие пр.н.е. тръгнала трета вълна от Българи, начело с родовете агатар (или водники). Българите агатари са така наречената индоевропейска група. Заради своето умение да правят кораби и да плават на тях агатарите били наречени кимерийци на стар Български (корабници на съвременен Български). Една част от Българите агатари (кимерийци) завзели Украйна, друга част Българи кимерийци овладяла Балканите и подчинила Българите себери и Българите билсага.

Трета част Българи около 1700 г.пр.н.е. достигнала през Сувар до Египет и 100 години управлявала Египет (в египетската историография са известни, като „хиксоси”).

Българската столица на Египет се казвала Аварис (1700год. пр. н.е.).

Българите агатари (Хиксосите) цивилизоват Египет, като му дават корабостроенето, канализацията, желязото, оръжията, конете и колесниците. Бог Ра е вариация на ТангРа.
(Бележка: Още информация за Български Египет има след края на 28-те точки.)
В средата на 2-то хилядолетие пр.н.е. в резултат на земетресение, вулканична пепел и гигантски вълни, предизвикани от катастрофалното изригване на вулкана на остров Фера (близо до Крит), загинало по-голямата част от Българското населението на Креш-Крит. Атряч-Троя влизащ дотогава в Българското Критско царство се обявил за негов наследник. А Българите агатари (известни от по-късни източници и като „ахейци” или „аргивци”) завоювали Макан (Микена) и отслабения Крит и Кипър и основали собственно Българско Микенско (Аргоско) царство. Атрячката (Троянската) Българска царска династия, която била основана още от Българите теберци, се опитала да спре експанзията на Микенските Българи, но около 1200 г. пр.н.е. Българите Маканци-Ахейци превзели и разгромили Троя.

2. През периода 1965-1998 г. с помощта на спътникови снимки учени откриват в района на Южен Урал и Западен Сибир част от древната Българска цивилизация, която е разположена на площ с размери 150 на 400 км. Досега там са открити 17 града с 21 крепости. Древните градове на Българите са с овална форма: Алданско, Исиней, Берсаут, Кизилско, а по-късните от 5000 години пр. н. е. са с кръгла форма: Аркаим, Синташта, Саръм-сакла.
Аркаим (Кайле град) е свещенният за Българите град, изграден с високо напреднали за времето технологии.

Българските градове имат монументални отбранителни съоръжения с комуникативни системи и изключителна планировка. Строителният материал на сградите е непознат за съвременната наука. Формата на града е кръг с точни лъчи от центъра към окръжността (кръглата структура е типична и за други древни Български градове) и има хидротехническа система.
Аркаим е бил изграден, като единен цялостен комплекс, който освен това е имал и прецизна ориентация към астрономически обекти. Непознати инженерни похвати, площадки изляти от цимент с непознат състав, изключителна планировка, всичко това типично за Българската цивилизация от началото на сега познатото човечество.
От САЩ постъпват неколкократни запитвания, на които руската страна в лицето на археолога Г. Б. Зданович отговаря, че водещият град – Аркаим е свещеният град на древните Българи. Волжките Българи знаят за градовете, но руските власти досега не са ги допускали до тях.

3. Лоян се е наричала столицата на династията Джоу (от 11-ти до 2-ри век пр. н. е.), създадена от източното крило на Българите хуни (сянбийци, вижте т.1). Пазач на архивите там бил Лао Дзъ (Стария мъдрец). Китайците нямат Ъ и йероглифът Дзъ е взет от Българската глаголица. Там го наричат още Бо-Ян (Богар), което е Българско име. Той е основател на Таонизма, на Доа и Дъ (Път на вселената и нравствен закон). ”Най-великата книга на света ”- според Толстой. Знакът “Ин и Ян” е Български по смисъл на единство. Светилото на мъдростта на Китай Лао Дзъ е бил Българин. Между многото негови ученици е и Конфуций , който по-късно се опитва да въведе в императорския двор синархично управление характерно за Българските държави.

В Индия наричат Боян: Боганатар или Българ. Между неговите ученици са будителите Буда и Бабаджи. Буда е историческа личност и светското име на Буда Гаотама е принц Сидхарта – княз на скитите, сърцевината, на които са били Българите. Така че Браманските и Будистките учения са преподавани от протобългарски посветени. На 96 години Боян (Лао Дзъ) напуска Китай поради упадък на нравите и се отправя към древната Българска държава Шамбала.

4. През 5-ти век пр.н.е. браманът Панини, роден в столицата на Бактрия (България) създава на санскрит първата граматика в света и е записан в Махабхарата. Бактрия била населена с бели мъдреци от Българско потекло, доведени от великия Рама, а нейната столица се наричала Бълг. От там именно Българските брамани носещи ведическото знание, навлизат в Индия и диктуват Свещенните “древноиндийски” книги на Санскрит (съвършен, свещен и скрит). Тези Български книги се наричат Веди. Българите въвеждат кастовата система, будизма и свещените книги на будистите. Българите са построили статуите на Буда, разрушени от талибаните в Афганистан. Българите са създали уникалната 37 степенна държавна йерархична система и Вечния календар. Евангелието мълчи за живота на Исус от 11 до 30-годишната му възраст. В езотеричните школи обаче се знае, че е бил при просветени Българи в Шамбала. За Шамбала (Бактрия ) индийските епоси “Махабхарата” и “Рамаяна” говорят, че била най-великата страна на мъдреци и учители наречени Гури.

Индийския епос говори, че Шамбала (Шамбала на древен Български означава много шамани) била страна на север от Индия с хиляди пещери и тайни. Според географските карти на това място се е намирала древната Бактрия, един от псевдонимите на която е точно “страната на многото пещери”. Според поверието в Българската държава Шамбала живеят господарите на света, от там тръгват световните водачи и учители на човечеството като Лао Дзъ (Бо-Ян), Буда, Христос, Заратустра, Орфей и Майтре, които били на обучение там при дълголетните Български шамани и колобри.

5. Българският календар е най-стария и най-съвършенният в света. Това е признато официално от ЮНЕСКО. Последните изследвания показват, че началото на календара е през 5505 г. пр. н. е. Българите пренасят от хилядолетията преди новата ера най-съвършената система за измерване продължителността на земната година. Движението на съзвездията, оприличени на животни, се отчита в 12-годишен цикъл в съответствие с пътя на Янкул (Юпитер) около Слънцето.

По начина на подреждането на дните и месеците, календарът на древните Българи е превъзхождал индийските и китайските календарни системи, които са взаимствали от него. Древнобългарския календар е признат от всички световни специалисти в тази област за най-прецизния. Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от Българската. Това означава, че Българите са познавали до съвършенство космическите цикли и движенията на планетата Земя в пространството. И то няколко хилядолетия преди новата ера, когато повечето народи са живеели в епохата на каменната ера.

6. Най-старата писменост в света е Българският Куниг на чиято основа е създадена Българската глаголица. Преди създаването на Българските азбуки глаголица и кирилица, древните Българи са имали своя писменост наречена Куниг, а писмените знаци се наричали Кун. В Шумер и Акад думата „Кунуку“ означавала „надпис“ или „царски надпис“. Древното Българско писмо е открито по места, населявани от Българи – Добруджа, Волжко-Камското междуречие, Северен Кавказ.

В произведението „За буквите“ Черноризец Храбър отбелязва, че Българското рунно писмо е служело и за гадаене. Създавайки новата Българска азбука, Кирил и Методий и техните ученици използват древните Български знаци – Куни (в днешно време популярни, като Руни): А, Б, В, О, Х, М, Е, Ш, Щ, Ц, Ж, Ъ, Ь, Ю, Ч, К, Т, голям юс, малък юс.
Най-старата книга в света е древният Български епос Чулман Толгау написан 6000 години преди новата ера и разпространен от Българския поет Кубан Боян 154 години пр.н.е. Имената и историите в Библията (и не само в нея) са взети от Чулман Толгау.
А така наречената “гръцка” азбука е създадена от Българина тракиец Орфей (Орпей).

7. Кои са гърците. Гърците придошли на Балканите на границата на 1-во и 2-ро хилядолетие пр.н.е. облечени в животински кожи (оттук и тяхното Българско название „тирци” – на Български „хора облечени в кожи”). Тирците (днешните гърци) са племе от етиопски произход, което плячкосвало Българските територии на Балканите и заимствало от Българската култура. И до днес на Балканите се знае за етиопския произход на гърците (гърците населявали Северна Етиопия преди да започнат с набезите си към Балканите).

Така наречената „гръцка митология”, която в днешно време се изучава в учебниците по история и се правят филми по нея съдържа единствено Български сказания от времето на Българските родове на Балканите развивали културата си от преди 17 000 години. Българите аргивци били изтощени от войната с Българите троянци и тирците етиопци успяват да завоюват Българското Микенско царство на ахейците. Логично направили свой главен герой Българския богатир Гуругла – „Синът на Могилата” и малко му изопачили името за да могат да го произнасят. Гърците произнасяли Гуругла под формата на „Геракъл / Херкулес” (Heracles, Hercules).

От названията на Българските родове произлезли названията на гръцките области: от Българския род себер (наречено „креш”- борба и „палуан” – борец, заради голямата му любов към Българската борба – „креш”), възникнали названията – „Спарта”, ”Грек”, ”Греция”, ”Пелопонес”. Така тирците – новодошлите облечени с кожи взимат име за държава – Гърция. От Българското име на главните планини в Гърция – Тайга (тайга на Български означава гористи планини) възниква гръцкото название – Тайгет.
А Българската дума „Еллат” – на Български: изобилна, цветуща страна, тирците използвали за да нарекат завладените територии с името „Елада”.
На Българите трако-пелазги принадлежат: Ахил, Арес, Атрей, Менелай, Агамемнон, Пелей, Омир. Музите – покровителките на музиката и изкуствата са Български тракийски. Българинът пелазг Тезей основава град Атина (Българско име Атана, като други Български имена завършващи на …ана). Палада идва от Балада т.е. Бала -> Българка. Атина Палада е била руса и синеока. (Бележка: следните думи от древни времена означават Българин или Българско: Бал, Бол, Бел, Ал, Алан, Аси, Трек/Трак, Маг/Мак и още посочени тук).

Сегашната гръцка азбука е създадена от Българинa тракиец Орфей. Орфей означава О-Ра-Пей или “Този, който пее за Тангра” (Орпей и Евридика са исторически личности, митът за слизането на Орпей в подземното царство е Българско сказание.). Орфей създава азбуката в планината Родопи 13-ти век преди новата ера. Азбуката е била от 18 букви.

През 8-ми век преди н.е. новодошлите гърци все още са на етап, в който не могат да издигат масивни сгради, или монументални статуи, гърците живеят в покрити със слама колиби. Докато за Българите са характерни богатството и благоденствието, то за гърците са типични бедността и нищетата. Това е моментът, в който гърците започват да се учат да пишат с писмеността на Българите.

С течение на времето тирците се учат от Българите на култура, обичаи, митология и вярвания. След като нашествениците укрепват, племето на тирците с хитрост и лукавство съставя своя стратегия за оцеляване сред силните и напредничави Българи. Тирците изграждат държавната си структура по примера на Българската държава. С времето се научават да си приписват Българските традиции и достижения в изкуството и културата, като свои и да обучават бъдещите си поколения на вяра в „гръцката” култура. Методично с писания и дипломация успяват да наложат разбирания сред масите по света за „гръцкия” принос към човешката цивилизация и „гръцките” достижения.
Доста по-късното преминаване на Българския Кан Аспарух на юг от р. Дунав (680г сл. н.е.) не е създаване на България (България е на Балканите от преди 17 хиляди години), а добре планирана военна операция с огромна войска за възвръщане на изконни Български земи, които са завладени от етиопските нашественици. Но ето как историята е била променена от самите гърци:
„Хрониките на Авийла”, направен за Папа Йоан VІІІ (872-882 г.сл.Хр.), публикуван като „Книгата Арих”
„А като се възкачи на престола в Константинопол, Константин V (741-755), се уплаши много от силата на Българите и събра всички учени мъже в царството си и им думаше: „Какво да сторим, братя мои, защото царството на Българите ще ни изтреби докрай? Те са по-многобройни от нас и прииждат без край, и ето – възвърнали са половината от земите си и ден след ден се умножават по земята и неведнъж обсадиха нас в Константиновия град, и ако ни завземат, ще ни направят свои роби.
И ето, знаете как Тервел – техният Кан, насмалко да стане император над цялата земя. И как каза, че нашите земи са по право на Българския род и по право са Български земи от самото начало, и че ние сме незаконно на тяхна земя. Какво да направим за да се отървем от тях? Даже войниците ни и целият наш народ примира от страх пред тях и счита Българите за законни собственици на тези земи. Що можем да сторим?
А съветът на архонтите, магесниците и предсказателите се оттеглиха за размисъл и за съветване помежду си. И като стояха така, при заключени врата, да се консултират помежду си, след десет дни възлязоха и рекоха следното, чрез устата на Зосим, Теофан и Теофилакт – съветници на Константин:
„Господарю, да не се боиш, нито да се смущава сърцето ти, само спазвай съвета ни, и непременно ще победиш, защото чрез хитрост ще можеш да сразиш Българите.
Защото да, Българите наистина са най-древен род и са били от най-древно време по тези земи, още преди да дойдем тук. И са имали велики царства и велики царе, пред които светът е треперел.”
„Що да сторя тогава, кажете, щом знаете.”
„Стори също като предците си – разделяй и владей.”
„Но как да разделя такъв голям и сплотен народ, какъвто са Българите? Ето, че тук пред портите ми е Севарих, син на Аспаруха, а пред Солун ме обграждат отвред племенниците му – синовете на Кубариха, техните братовчеди са в Илирия, Панония, Испания и Галия, и всички са задружни и ме обкръжават отвред? Като нападна единия, другият ме удря в гръб, и като пратя войските си срещу втория, трети ми поставя ултиматум, що мога да сторя аз, който съм един срещу всичките, и как да разделя съюза им и кръвните им родове, когато са всичките деца на един баща?
Тогава съветниците му отговориха:
„Господарю, силата на Българите е в рода им и в древното им име, с което се наименуват, защото вярват непоколебимо, че са един Богоизбран Народ, който говори единия Божествен Език. Воювай срещу тяхното слово с хитро слово, и ще ги удариш и сразиш първо в ума и сърцето. Тогава ще отслабнат и ще ги порази ужас от силата и славата ти. Така ще ги завладееш навеки.
Защото остава да се помни само това, що се запише в книгите и се опази и разпространи със силата на историята.
Това, което ние запишем в книгите, това ще вярват и следват всички, които ще четат, и това подчинява народите. Спомни си какво пише в летописите! Как постъпи на своето време императорът Галиен, който пое на поход срещу Българите гети в Атика. Той пръв обеща на всички Българи гети, които се присъединят към него, римско гражданство и ги наричаше римски-гети-ромеи, а възстаналите против империята гети, обяви за робска бунтовническа сган и ги нарече презрително „готи”, като прокламираше, че чисти и благородни са само гетите-ромеи.
Постъпи и ти така! Наречи Българите в Мизия и Тракия – „вулгари” (и днес България на гръцки е Вулгария), сиреч мръсен и варварски народ от пришелци от изток, които нямат място в земята ти, а Българите от Илирия и Македония, наречи „склавени” сиреч разбунтувала се сган от скверни роби, придошли от север и запад, живеещи на наш гръб, и препиши старите хроники, та да се помни от век на век, и нека децата им и внуците им ги четат отново и отново, докато забравят древния си произход и помнят само твоите писания.„
А Константин V беше хитър и лукав и се вслуша във всичките им съвети, и изпълни всичките им сатанински планове.
И бяха в началото Българите една държава и един народ – най многобройният на земята, а станаха много държави и много народи. И днес е така.
И като измряха тогавашните Български поколения, новите поколения Българи прочетоха лъжливите книги и летописи на Константин V и някои повярваха, че са пришълци на тяхната си земя, и че едните Българи са роби „склавени”, а другите прости „чергари вулгари”, и отслабнаха и воюваха помежду си.
Но Българите пазеха древни книги и помнеха древните писания, и на още много места и в още много книги се пазеше истината за единоначалието на Българите.

8. Кой е Александър Македонски или Александър Велики. Александър е Българин пелазг, той е от пелазгите (вижте т.1).

Пелазгите (или аргийци, аргивци) са коренното Българско население на днешната територия с име Гърция. Тези различни определения на Българи идват от административните райони на голямата Българска държава – Тракия, Мизия, Македония, Илирия, Пелазгия и други. Практиката на райониране се създава под влиянието на Българите билсага (Билсага и Пелазги е едно и също), които се вливат към Българското Критско царство през трето хилядолетие пр. н. е. (вижте т.1). Столетия по-късно пелазгите са наричани и македонци, тракийци и мизи. На Балканите определенията Българи македонци, Българи траки, Българи мизийци, Българи илирийци, Българи пелазги идват хиляди години след единственото име Българи.
Македонската област набира влияние и между 640г. пр.н.е. и 148г пр. н. е. съществува, като Македонско царство. Българинът пелазг Александър Велики управлява Македонското царство 12 години от 336г пр.н.е. до смъртта си през 323г. пр.н.е. Александър е владял Балканите, Египет и Персия. Макар и с големи завоевателни успехи, редно е да се отбележи, че Александър не е Българският цар владял най-голямата империя на земята (както пишат някои хронисти). Най-голямата империя създавана някога е на Кан Мотун от рода Дуло (вижте т. 9).
Новодошлите от Северна Етиопия – сегашните гърци (вижте т. 7) не са разбирали езика на Александър Македонски, защото Александър, като пелазг и цялата македонска област са говорили на Български (както и Българите в Тракия, Мизия, Илирия). Александър не е имал нищо общо с гърците, нито като език, нито като народностна принадлежност, която е била Българска.

Кумирът на Александър е бил Българският богатир Гуругла (Геракъл, Херкулес, вижте т. 7). Александър толкова много се възхищава на Гуругла, че сам се нарича син на Зевс (както и Гуругла) и винаги се е хвалел, че е потомък на Херкулес.
Бележка: Гърците не са знаели кой е Зевс. Първото писмено споменаване на Зевс е направено от Българина тракиец Омир, който го написва Зевс Пелазгийски, т.е. Зевс принадлежащ на Българите Пелазги.

Зевс е богът на слънцето и светлината за Българите от трако-пелазгийските райони. Древната Българска дума Сиус и старобългарската Светь означават светлина. Тангра е дълбоката, изначалната светлина на духовното, а Тангра Сиус е видимата, изразената светлина. От Тангра Сиус е останало само Зиус, Зевс. (Край на бележка)
Александър Велики се главозамайва от успехите си и опитва да завоюва древната Българска държава – Бактрия, което е една от малкото грешки, които е правил. Българите от Бактрия отблъскват атаката и побеждават Александър. Това е единствената загуба на Българина Александър Велики и тя е от други Българи – само те знаят как да го победят. Александър се отрезвява, разкайва се за постъпката си и в знак на добра воля предлага на Бактрия да се създадат 10 000 брака между мъже и жени от Балканите и Бактрия. Бактрия приема предложението и браковете са сключени. Александър се влюбва в Българската принцеса на Бактрия Роксана и през пролетта на 327 г. пр. н. е. се оженва за нея.
Роксана (означава малката звезда) остава неговата първа съпруга и след масовата сватба в 324 г. пр. н. е, когато Александър се жени за още две жени. Роксана дарява Александър с наследник през 323 г. пр. н. е – Александър IV.
Александър е известен не само, като Македонски. В старите немски библии, Александър е описван, като „монарх на Тракия“. Български цар на Български земи.
Александър е погребан в града на баща си Филип II: Филипов полис (днешен Пловдив). Затова най-високият хълм в Пловдив в миналото се е наричал на името на Александър.
Една част от преките наследници на Александър остават на Балканите, а друга част отиват във Волжка България и участват в тамошното управление. Отново Българи при Българи отиват.
Политиците от днешна БЮР Македония описват нова „македонска“ история с велики дела, като черпят от Балканската Българска история и я представят за “македонска”. Българите в Македонската област заслужават и трябва да изучават Българската история точно като Българска, но не и с други определения, които са заблуждаващи. Трябва да се прекрати чуждото влияние над Македония и изкуственото подменяне на историята – събития, наименования и принадлежност. Пропагандирането на „македонска нация“ е поредна атака срещу Българщината и прилагане на “Разделяй и владей”.

9. Около 198 г. пр. н. е. Великият Български Владетел – Кан Мотун от Българския род Дуло (син на Кан Тюмен) създал най голямата Империя в Човешката история, владял Китай за 200 години, пленява китайския император Лиу Панг заедно с 320 000-та му армия и поставя Китай във васална зависимост от България. Българският Кан Мотун владял 27 народи през 2-ри век пр. н. е. от Каспийско море до Великия океан, включително Япония и на юг до Кашмир. Издал закон: „Който продаде или подари даже педя Българска земя на чужденци – да бъде наказан със смърт“.

Историята на Китай преди Кан Мотун: Българите са създатели на първите династии на Китай 2200 години пр. н. е. и създават цивилизацията върху днешните Китайски територии.
През 2200 год пр. н. е. Български родове навлизат в диви територии населени с китайци. Разликата в развитието и достиженията между Българи и китайци била толкова голяма, че не е имало нужда да ги завладяват, направо създали цивилизация, на чиято основа ще просъществува Китай от тук нататък. През 2 200 год пр. н. е Българите създават династията Ксия, а нейни наследници са династиите Шанг и Джоу. 2 000 год. по-късно (2-ри век пр. н. е.) местното китайско население започва да има свои владетелски амбиции – извършват нападения над Българския императорски двор и Българите се оттеглят към Европа, където се присъединяват към другите Българи.

А Китайската стена започва да се строи 3-ти век пр. н. е. върху Български хунски окопен вал, който е съществувал векове по-рано. Китай за да се защитава от Българската хунска империя и да оцелее, като държава започва изграждане на стена превърнала се след векове във Великата Китайска стена. Китайците започнали строежа на стената взимайки за пример защитните съоръжения в Българските градове: дълбок изкоп със земен вал зад него. Върху земния вал са набити заострени дебели дървени колове и на всеки 200 метра е имало дървена кула за допълнителна защита. По-късно Китайската стена е зидана с камъни и хоросан.
Китайската стена е изградена напълно, но не успява да защити китайците, защото Българският Кан Мотун завладява Китай и го управлява 200 години (2-ри до 4-ти век след н. е.). След това китайската стена остава, като историческа забележителност.

10. През 378 г.сл. н.е. Българският Кан Алп-Бий от рода Дуло (дядо на Кан Атила) близо до планината Родопи разгромява 80 000 войска на двете Римски Империи и им забранява да имат армия, а император Валент е убит. В резултат на тази победа, Българската столица Кара-Балин (Киев) е преименувана на Кан-Дере на името на кана (Кан Алп-Бий е известен и под името Кан Дере). На гроба на победителя Кан Алп-Бий е издигнат монумент със знака на рода Дуло IYI – символ на Българската царска власт. Анастасий Библиотекар пише: „Българите обединили своите земи съгласно родственото им право“ (това е така, защото Българите са коренното население на Балканите, Източна Европа и Волго-Уралието и създават първата държава преди 17 000 години). Също така историците, включително и арабските пишат, че по това време световният език на дипломацията е Българският.
(Бележка: Какво означава думата “Алп”, която е част от имената на някои Български канове може да прочетете след края на 28-те точки.)

11. Българската мощ достига своя връх при управлението на легендарния Български вожд Кан Атила (434 – 453 год. сл. н.е.) от рода Дуло подчинил под властта си територия от Франция до Китай. Поставил на колене Константинопол и Рим, той остава в историята с прозвището Бич Божий (Flagellum Deum). Заветната цел на Българина Атила била да унищожи робовладелската Римска империя разсадник на нравствена развала и разврат, да освободи поробените народи и да създаде от Европа и Азия една могъща Българска Империя, устроена на здравите и високи нравствени принципи на древните Българи, да построи нова световна държава със справедливо обществено и държавно устройство. Историкът Мурад Аджи пише „Римският Папа Лъв I в 452 год. сл.н.е. застанал на колене пред господаря на Българите Атила, молейки го да пощади Рим. За цялата история на Римокатолическата църква никой друг Римски Папа не е падал на колене пред никого. Това, което го е спасило е, че папата е приел да използва Тангрианския кръст”. Така през 5-ти век сл.н.е. за пръв път се появява кръстът в християнството. В ранните години на християнството не се е използвал кръстът, като символ, ранните християни са използвали рибата и агнето, като символ.

Българите хуни са били едри, руси и светли хора с уседнал начин на живот и масивни къщи (жилището на Атила е било с 2 кули). Хуните са носели носии с бродерии (както и Българите на Балканите).

Атила е бил едър с кестенява коса и сини очи (характерно за Българите алани). Освен родния си Български език е знаел и латински. Детството и юношеството си Атила прекарва в Рим, където се запознава с порядките на робовладелската Римска държава и разбира, че трябва да се реформира по Български модел. Атила се е отличавал със скромност сред пищните римляни. Атила е обединявал хората около себе си не със сила и меч, а с личния си пример и вярата в свободата.

12. През 718 година сл.н.е „трижди великият” владетел на Българите Кан Тервел от рода Дуло спасява християнска Европа, на която оттогава се смята за съпокровител. През 711 година сл.н.е. арабите нахлуват в Българската провинция Тракия със силна войска и опустошават напълно цялата територия. След това се насочват към Константинопол и като се укрепяват близо до градските стени, започват пълна обсада на града откъм сушата. Три хиляди арабски кораба навлизат в Босфора и обсаждат Константинопол и откъм морето – целта е завладяване на Европа. Арабската стратегия е двете арабски армии – от запад откъм Испания и от изток откъм Константинопол да нападнат едновременно от двете страни Европа и да я превземат. Обсадата на града продължава три години. В крепостта няма храна, нито вода, защото арабите прекъсват акведукта.Гладът притиска дори арабите, които изяждали труповете на мъртвите, взаимно се изтребвали, за да се нахранят или търсели трева за да утолят глада си, както пише Михаил Сирийски.
В ранната утрин на 15 август 718 г. над арабските войски се изсипва вихрушка от стрели, а след стрелите връхлита Българската войска. Българския Кан Тервел напада арабите изневиделица и след едно денонощие по думи на Теофан Изповедник: „Българите избили 22 хиляди Араби”. Погромът е ужасен, арабите побягват в паника, някои се хвърлят от отчаяние в Босфора, а корабите им вдигат платна и отплават.
Християнският свят с дълбока признателност увековечава святото дело на Българския Цар, а църквата го канонизира за светец. Европейските автори наричат Кан Тервел „Спасител на Европа”, защото Българската войска спасява Европа от арабска инвазия.

13. През 917 год. сл. н. е. при Ахелой, след молебен и с Кръст на знамената, славната Българска армия под ръководството на Цар Симеон Велики нанася унищожително поражение на Римската армия. „Над 60 000 римляне беха почти избити до крак и само единици успеха да се измъкнат с бег. Българската стратегия и тактика от тази битка се изучаваше в целия свет чак до Китай”.
Това сражение е грандиозна битка за мащабите на Средновековието. Според арабският хронист Ал-Масуди в него вземат участие общо 122 000 души. Хронистът Лъв Дякон пише 75 г. по-късно в своята „История“ следното: „И даже днес могат да се видят купищата кости край Ахелой, където бягащата ромейска войска бе позорно посечена.“

14. През 1205 г.при Одрин Българския Цар Калоян напълно разгромява Кръстоносците с което ликвидира Латинската Империя. Българите се сражават в името на Бог и на справедливостта срещу алчните рицари и венецианските лихвари, забравили високите цели и водени от собствени интереси. Латинската империя никога не се възстановява от удара. Унижението от пленяването на самия император и смъртта на най-способните предводители лишават в зародиш нападателите от възможността да наложат господството си в европейския югоизток.
(Бележка: Яснота какво означават Цар, Кан и Хан. Трите титли са различни и не се конкурират помежду си.
Цар е владетелската (политическата) титла на Българите. Идва от „Т Сар“, като Т е пълен член, а Сар е Цар. Т Сар означава Царят. Произношението на титлата се е наложило заедно с пълния член и сега се произнася слято Тсар или Цар. Българската титла Тсар е позната още от Български Шумер.
Кан е жреческата титла на Българският владетел. Царят не е само административен и политически владетел на Българските земи, а и посветен жрец на Тангра. Кан не е само титла. Българските царе са били и висши жреци, посветени от Българските колобри в тайнствата и ритуалите на Тангрианството. Това легитимира божествената им роля на земята. “Канас Юбиги” означава “Канът, земният повелител на бога”.
Хан е военната титла и се използва, когато владятелят се посочва, като водач на войската. Хан се поставя след името – например Омуртаг Хан, Маламир Хан и т.н.
Владетели на други народи, които се възхищавали на Българските военни успехи считали за престижно да добавят Хан към името си (като монголския Чингиз хан), което води до объркване сред някои изследователи за произхода на Хан. Но първоизточника на титлите е Българската държавност оказвала силно влияние по света от хиляди години.
Край на бележка)

15. Волжките Българи са първите в света, които нанасят поражение на Монголската Империя по времето на Чингиз Хан и спасяват Черна България (Киевска Рус) от робство и унищожение.
През 1223 год. армиите на Чингиз Хан победили Киевска Рус (Черна България) в битката при Калка. Узнала за това армията на Златна България (Волжка България) водена от Кан Габдула Челбир започнала да се готви за война.
През септември 1223 канът на Волжка България – Габдула Челбир (Челбир Велики) при днешния гр. Самара разбива непобедимите до тогава войски на Чингиз хан предвождани от най изтъкнатият пълководец на монголците Уран. До този момент, той не познавал поражение.
Стигайки южната граница на Волжка България с около 50 000 воина, Уран се изправил пред малка част от Българската войска. След като Българите се изтеглили към плануваното място, Уран влязъл в капана. Според Джагфар Тарихи от монголците оцелели и били пленени около 4000 души.
Подходът след битката е подобен на този на Българския Цар Симеон Велики при река Ахелой през 917 год. сл.н.е., тъйкато Българите от Волжка България приложили същия ред: останалите живи пленени – около 4000 души, са разменени за по един овен, а предводителят на монголската войска Уран, като по-глупав за 10 овена (според една от точките на Българските закони “Торе” пленените войници се запазват живи). Ибн Ал Хасир пише “И Българите, нанесли през 1223 г. съкрушително поражение на непобеждаваните до този момент монголи“. Според други писания „Битката разтърсила вселената“ и е документирана като първото и единствено поражение на Чингиз Хан.
Така по време на управлението на Кан Челбир, Волжка България укрепва икономически, създава се голяма и боеспособна армия, а държавата се простира от Българ Дингезе т.е. Българско Море (сегашно име Каспийско море) до Северния ледовит океан.

Бележка: По света Българите са многобройни и изповядват различни религии. На първо място Българите са Българи и на второ място е религията, която изповядват – християни, мюсюлмани и други.

16. Българите в началото на 12-ти век създават в Болоня далеч преди Оксфорд и Кембридж първия университет в Европа – „Университато Булгаро”(1119г.), Тук е чел лекциите си изключително надарения болонски юрист Булгаро де Булгарис, наречен Златоуст, за когото може да се чете в Италианската енциклопедия. Площадът пред къщата му се нарича ”Площад на Българина”. Там могат да се видят фамилните гербове на Алцеус Булгарини и на Асканиус Булгарино от Сиена. В пълна независимост от църквата, там се учат 10 000 студенти от цяла Европа. За сравнение в Кембридж основан следващия век учат 5 000 студенти.

Магнетизмът на Университато Булгаро привлича мастити представители на европейската култура като Томас Бекет, Данте Алигери, Еразъм Ротердамски, Николай Коперник и много други. Университетския параклис и днес се нарича „Санта Мария деи Булгари”.

17. Българите създават Богомилството. В основата си Богомилството идва от древното Тангрианство. Основоположник на това учение, в което стои вярата в Христос и християнството, е Боян Мага, по-малкият син на Цар Симеон Велики. През 11-ти – 12-ти век „Българската ерес“ (Bulgarorum haeresis) се разпространява в цяла Европа. На Запад богомилите са известни с различни имена – бугри, катари, албигойци и др. Те създават свои школи и университети, в които преподават Българската космогония, Христовото учение, мъдростта на древните народи. На запад христовото учение вече е превърнато в мрачен фанатизъм, жестокост и духовен мрак. От България идва ярък лъч светлина, който събужда европейските народи и запалва факлите на множество хуманистични учения, които довеждат до освобождаване на човешката личност и до реално признаване на нейната духовност. Инквизицията – най-чудовищното и варварско творение в човешката история е основана през 30-те години на 13-ти век за борба с Българите катари (западните богомили) и е поверена на Доминиканския орден. Мъченията и издевателствата, на които са подложени богомилите едва ли имат аналог в „християнските църкви“. За европейските властници през Средновековието думата “Българин” е било синоним на опасна ерес, вещаеща край на тяхното царуване. Така Българският дух, запалва на Запад невиждан пожар, който довежда до Хуманизма, Ренесанса, Реформацията и Великата френска революция, които оформят основите на днешния свят. Лозунгът на Френската революция, а по-късно и на Френската република: “равенство, братство, свобода” е Български, богомилски.

18. Българите богомили първи издигат идеята за създаване на Европейски съединени щати (Европейски съюз), пренесла се зад океана и реализирана по-късно от хазарите под формата на Съединени американски щати. Европейският съюз е създаден по подобие на старите Български държави и закони, нещо признато от бивш председател на Европейският съюз.

19. Българското знаме: Бяло, Зелено, Червено. Какво означават тези цветове? Цели поколения са заблуждавани с художественото обяснение „Бялото е символ на чистотата и надеждата, Зеленото символизира хубавата ни природа, Червеното в знамето ни е пропитата кръв в земите ни.“
Какво означава Българското знаме в действителност: Георги Раковски пръв се запознава с корените на Българите още от дълбока древност. Трите цвята символизират трите основни съсловия на Българското общество. Бяло: духовенство Зелено: работници Червено: войници Такива са цветовете и при други народи, които са свързани с Българското начало .
Трите цвята са разположени хоризонтално не случайно. Те символизират разделението на тези съсловия и тяхната разлика в йерархично отношение. На първо място в Българското знаме е поставен Белия цвят – символ на духа и духовността. Макар и войнствен по принуда, но по същност миролюбив народ сме оставили Червеното да стои най-отдолу на нашето знаме. Българското знаме е символ на Българската национална идентичност, древен произход и народностна мощ. През целия период на Османското робство байраците на Българските чети и хайдушки дружини са съставени основно и само от три цвята: Бяло, Зелено, Червено.
Българските цветове са в знамената на България; Италия (името Италия идва от Ител, като Български приемник на името на първата Българска държава от преди 17 хил. год, описано в т.1.); Унгария (Оногондурия); Ирландия (Ирландските саги разказват, че хора на Бълг идват от Тракия през 8-ми век пр. н. е. Ранните ирландски крале са от Народа Бълг и техни крале управляват Ирландия); Иран (Персия); Индия; Волжка България; Португалия; Баските; Уелс; Мексико; Литва; Република Саха (Сибир); Казан; Идел-Урал; Беларус; Бактрия и други.
Мартеницата е бяло и червено на раззеленено дърво.
Държави с Български произход запазили два от цветовете бяло и червено: Грузия, Полша и Хърватия.
Бележка: откъде се появяват цветовете бяло, синьо, червено в руското знаме. Руският Петър I е бил запленен от всичко нидерландско – флот, държавно устройство и цветове на флага. Русия лутайки се да намери своя идентичност различна от Българската и под влияние на Петър I решава да копира нидерландския флаг. Петър I въвежда нидерландските цветове през 18-ти век, като започва да ги използва, като търговски флаг за руските кораби. В резултат на насадената “славянска” идея и под натиска на панславянския конгрес, редица държави с Български произход приемат цветовете бяло, синьо, червено в своите флагове. Това са: Чехия, Словакия, Сърбия, Хърватия и Словения. От 1991 година, когато червеното знаме на СССР вече го няма, Русия отново започва да използва бяло, синьо, червено, но вече като държавен флаг. За Русия и славянството вижте точки 22 и 23 по-долу.

20. Българският герб и лъвът. В миналото по Българските земи са живели два вида лъвове – персийският и индийският. В наши дни от персийския лъв са останали единични екземпляри, в земите южно от Бактрия, а последните екземпляри от индийския лъв се срещат само в горите на резервата Гир, който се намира в щата Гуджарат в Индия. Българският лъв се използва в символиката на много Европейски държави и това не е само съвпадение (хоризонтален лъв, изправен лъв, изправен лъв с меч и други). Независимо от териториите, на които живеят, Българите носят силата и върховенството на лъва със себе си. Валутата на България също носи името на лъва: лев.

21. Двуглавият орел. Изображения на двуглави орли се използват за първи път в Българските държави Шумер (Самар) 3-то и 4-то хилядолетие пр.н.е и Хетското царство през 3-то и 2-ро хилядолетие пр.н.е. (вижте т.1). Българите са считали орелът за символ на слънцето и духовната сила (орелът е тотемно животно свързано с Тангрианството). Когато орелът е двуглав е символ и на духовния и на светския живот. В България изображения на двуглави орли са намирани на каменни плочи, монети, царски дрехи, саркофага на Иван Александър и други. През вековете двуглавите орли се използват от много държави и династии включително Византия и множество европейски фамилии. Московското княжество повлияно от популярността на двуглавия орел, решава да го използва през 15-ти век за изображение на държавния си печат, а през 19-ти век, когато държавата вече се казва Русия, двуглавият орел е решено да бъде държавен герб.

22. Българският Цар Ахад Мосха основава гр. Мосха (днешна Москва) през 1088 г.
След време около гр. Москва започват да се скупчват фински племена. Финските племена извършват поредица от набези и завладяват Българска Киевска Рус. Фините създават Московско княжество и започват да се наричат московити. Московското княжество завладява земите, името и историята на Киевска Рус и след това московитите започват да се наричат руснаци възприемайки Българското „Рус”.
Сегашна Русия е държава разположена на териториите и с населението на две от големите Български държави на изток: Киевска Рус и Волжка България.
Кремъл е пълно копие на Българската крепост Кремлин в град Казан. Московитите (руснаците) са се възхищавали на Кремлин, изградили са копие в Москва и след това са разрушили по-голямата част от Кремлин в гр. Казан за да остане само адаптацията в Москва. Копието е изградено спрямо релефа на Московския терен. Името на Българската крепост Кремлин е възприето под формата на Кремъл.

Наименованието “руснаци” възниква чак през 18-ти век от Българските наименования Урус, Рус, Рос. Като корен една част от сегашното руско население са фини, а цивилизационната част са Българи. Българите дават на тогавашното население (московските руснаци) писменост и християнската вяра. Московското население е покръстено от Българските свещенници в Киевска Рус.
Езикът по земите на днешна Русия е бил само един – Български, но по-късно изкуствено е създаден руски език. Българската азбука в Русия се е наричала Булгарица. Наименованието кирилица в Русия се разпространява след време. (Бележка: по времето на комунизма Русия пропагандира, че Българската азбука е създадена от Ленин. Русия крие пред света Българските си корени дори в азбуката.)
Светослав Първи (наричан „родословец на руските князе”) е син на Българката Олга (Болга). Жената на Андрей Боголюбски е Българка.
Български феодали стават основоположници на руските дворянски родове в Рус и Литва. Голяма част от руското чиновничество е формирано от Българи.
Между 1547 и 1551 година в Москва се заселват около 500 Български князе и по-дребни благородници от Волжка България. През 1552 година, Български ръководители вече са заели дипломатически, военни, съдебни и финансови длъжности в Москва.
Първите руски дипломати в Полша, Италия, Дания, Англия, Холандия, Турция и Персия са били Българи.
Над 500 водещи руски фамилии от интелектуалния елит на Русия са от Български произход.
75% от руснаците не са имали фамилии (особено по селата). Притежаването на Българска фамилия повдигало обществения авторитет в руското общество. Българите започнали да раздават фамилии на руснаците, но това бил дълъг процес. Придобиването на фамилии завършило чак при съветската власт с масова паспортизация от 1932 до 1933 година. Приетите Български фамилии са около 500. Българските фамилии в Русия се разпознават по окончанията -ов, -ев и -ин.
Малка част от Българските фамилии по реална родова принадлежност са: Алабин, Мичурин, Елцин, Булгаков, Годунов, Гогол, Галицин, Пушкин, Жданов, Корсаков, Чапаев, Кутузов, Рахманинов, Суворов, Тургенев, Хрушчов, Шереметиев, Шукшин и други.
С течение на времето руското общество се ръководи от управници, сред които набира сила схващането, че руснаците трябва да създадат собствена идентичност за да прекъснат зависимостта си от Българската култура. Това разбиране прераства в стратегия и политика, когато Русия нарича себе си продължител на Византия. Основанието за това е, че племенницата на последния византийски император се омъжва за руския княз. След идването на османците, Русия приема част от византийските управници, които прокарват политиката, която е имала Византия спрямо България.

23. Днешното понятието „славяни“ е наложено от Русия с цел замяна на името Българи и оприличаването им, като близки до Русия. За да се стигне до определението „славяни” се използва измисленото от гърците „склавени” (вижте т. 7). В гръцките писания лъжливо са описвани една част от Българите, като „склавени”. Под понятието склавени попадат и днешните румънци (румънците са романизирани Българи, националността „румънци“ е измислена през 19 век от гръцки фанариоти с цел разделение на Българите от двете страни на р. Дунав. Първоначално са измислили „нови римляни”, но това звучало нелепо и наложили понятието „румънци”) и молдовците. Самото определение „славяни“ е използвано за първи път през 16-17 век от хърватски писатели в едно художествено произведение. Седемте гетски племена част от Българския род са написани, като седемте славянски племена (след заблудата на гръцкото “склавени”). По-късно тази мистификация се възприема и популяризира от Русия с цел обезсилване и заличаване паметта на многобройните Българи. Така с изучаване на “история”, сред Българите се налага твърдението, че съществува друга народност наречена “славяни”. До 18 век никой източноевропеец Българин няма понятие, че е „славянин”. Преди Петър І и Екатерина ІІ и руснаците нямат понятие, че са славяни. Трудът на Паисий Хилендарски се казва „История славнобългарска“, а не славянобългарска. Добавена е една буква „я“ за да бъдат заблудени Българите в Източна Европа, че съществуват „славяни”.

Всички сегашни държави и народи наречени “славянски” (включително Румъния и Молдова) са Български и с Българско население по древен произход, макар и да не го знаят заради историята, която изучават и налаганата политика през вековете.

24. Италия и Рим: Коренното население на Италия възприело високата култура на Българите атрячци (етруски), които напуснали през 1200 г.пр.н.е. Троя и основали на Апенините първите градове-царства. Градовете – царства са типични за Българите от онова време. Българите етруски основават гр.Рим. Българската дума „рем”, която означава свещен хълм, станала название на гр.Рим и на Римската империя. От името на Първата Българска държава Идел (Ител, вижте т.1) произлязло името на държавата Италия, а от Българското название на коренното население на Апенините – алтънбаш (златоглавите) – названието „латини”, ”латински”,и т.н.

25. Англия: Българските войски на Кан Атила (вижте т.11) завоювали територии от Франция до Карпатите, като главната квартира на Кан Атила била в центъра на Германия (5 век сл.н.е.). Българите наемали охранители от местното население за да не ползват войската си за цели различни от военни действия. Някои германски родове давали такива местни войници за охрана. Българите наричали охраната на крайбрежията „англи” (от Българската дума „анг” – вода), а охраната навътре в сушата наричали „сакчи”. След като Българския Кан Атила постигнал целта си и се оттеглил, като победител, „англите” се преселили на острова за да се спасят от отмъщенито на местните власти. Англите назовали новото си място за живот Англия, като използвали името на професията, която им дали Българите. Англите заимствали и един от Българските гербове, които познавали тогава: три лъва един върху друг изобразени на щит. Този Български герб и в момента е герб на Англия. За сакчите се знае, че се пръснали из вътрешността на Германия.

26. Още за Българите:
– Произход на името Германия: произлиза от Герман, който е бог на гърма (част от по-късната митология на Българите тракийци). Произход на името Белгия: от Българския тракийски род Белги (Болги).
– Светът за България:
Франсоа Митеран (президент на Франция от 1981 до 1995 г): „Българите стоят в основата на човешката цивилизация.“
Шарл Де Гол (президент на Франция от 1959 до 1969 г): “ Българската държава е люлката на европейската култура и цивилизация.”
Проф. Норман Дейвис, Англия: „Българите са ядрото на европейската цивилизация“.
Академик Дмитрий Лихачов, Русия: „Българската държава на Духа се простира от Балтийско море до Тихия океан и от Северния ледовит океан до Индийския.”
Тропарх Византийски, 999 година: „Българите бяха най-справедливия от всички народи и от всичко на света почитаха най-много тези добродетели и сами достигаха голяма слава, а градовете и народите се присъединяваха към тях доброволно.“
Академик Омелян Прицак, Харвард: „В сравнение с потомъка на Атила – Цар Симеон I, византийският император е изглеждал като парвеню.“
Магнус Феликс Енодий, 486 г.епископ на Павия (Италия): „Българите — това е народът, който има всичко, което пожелае. Те вярват, че светът е открит за тях. Те никога не се съмняват в победата си. Това е народът, на който се възхищава светът“.

27. Настояще:
– Същите ресурси, които са използвали Българите на Балканите преди 17 000 год. за да създадават цивилизации са налични за използване и сега. Отговорност на всеки Българин е да се интересува къде са приходите от добитите Български богатства (чрез така наречените концесии). За 2016 година в България е добито и изнесено най-голямо количество злато в сравнение с всички други Европейски държави. Отделно са другите богатства на България раздадени чрез концесии – олово, мед, цинк, други метали и руди, природен газ, дървесина, питейна и минерална вода и т.н. Стратегически плюсове за България са и транспортните коридори, достъпност до пазарите на запада и изтока.
– Текст за нов Закон: Концесиите за добив на злато да се предоставят само на фирми със 100% Българско държавно участие и с публичен годишен отчет за: добитите количества злато, количествата на съхранение и внесените в бюджета приходи от продажби на злато.
– Правило: Всеки Българин с възможности трябва да изгради нещо в България. Най-богатите за 19-ти век Българи Христо и Евлоги Георгиеви даряват огромната за времето сума 7 740 000 златни лева. Така е изграден Софийският университет и са подпомогнати финансово още девет значими за държавата институции.
– Правило: Във всяко Българско семейство трябва да има поне 3 деца. Ако децата са 2, възпроизвеждането е едно към едно. При 3 деца, прирастът на Българи е положителен.

28. Какво са дали съвременните Българи за създаването на съвременната световна цивилизация:
– Компютърът изобретен от Джон Атанасов. Цялата съвременна цивилизация се развива благодарение на компютризацията.
– Създаването на първия в света пътнически самолет от Асен Йорданов от София. В момента самолетния транспорт е най-бързия и напреднал начин на транспортиране на хора и товари.
– Бащата на телевизията е Атанас Тодоранов от Русе. Той създава първия „апарат за далечно виждане“ прототип на телевизора.
– Откриването на фотокопирането (ксерокса) от академик Георги Наджаков.
– Откриването на най-отдалечената планета, известна на астрономите от проф. Димитър Съселов.
– От трудовете на Никола Димков от Българското село Горно Броди (Сега на територията на Гърция) се създават 14-те точки за омиротворяване на света и се полагат основите на Обществото на народите (ООН).
– Откриването на шестия сърдечен тон от проф. Иван Митев от с. Крушовица, Врачанско. Откритието води до революционни промени в кардиологичното лечение. Световните учени го определят като „огромен принос за цялото човечество“.
– Реактивните двигатели на космическият кораб „Аполо 11“ (с който се каца на луната) са изобретени от инж. Иван Ночев от Карлово.
– Космическата храна. Само три държави в света могат да произвеждат храна за космоса: България, САЩ и Русия.
– Електронният часовник изобретен от Петър Петров от Берковица.
– Телефонния секретар и конферентния разговор в телефоните.
– Откриване на хапчето Анти-Бебе.
– Създаването на виртуалното кино (филма Матрицата и цялото ново Холивудско кино) от Георги Боршуков от София.
– Статуята на Леонардо Да Винчи в Рим е създадена от Асен Пейков от Севлиево.
– Създаването на сюрреализма от Жорж Папазов от Ямбол (заедно с Пикасо).
– Първата жена пилот на боен самолет – Райна Касабова от Карлово. Разпръсква над Одрин позиви за мир.
– Създаването на въздушната възглавница в автомобилите.
– Скоростна кутия и двигател от ново поколение създадени от Румен Антонов от София.
– Създаването на монетите от 1 и 2 евро от Снежана Русева-Хойер и съпруга й.
– Най-добрите математици в света са Българи.
– Използването на водата като гориво изобретено от проф. Илия Вълков.
– Създаване на системата за регистриране на ядрените експлозии от проф. Кръстю Кръстев.
– Използването на слънчевата енергия за отопление и за охлаждане е създадено от проф. Димитър Чернев.
И още стотици други.

––––––––––––––––––

Още Българска история. За тези, които стигнаха до края на 28-те точки

Преди повече от 32 000 години, първият човек на земята бил алпът Българ (алп на древен Български означава малко божество), който помолил Тангра да го превърне от човек-божество в смъртен човек. Българ бил наричан още Джам или Иджик т.е. Бик (в смисъл даващ начало на рода).
– Българите са единствения народ на земята с божествен произход.
– Това е първото непорочно зачатие в човешката история.
– Човечеството е било един народ и е говорело един език – Българския, единият Божествен Език на земята. От първичния Български език произлизат повече от 15 Български езика.

29. Първата общност на хора е сформирана през 32 153 г.пр.н.е. от двуглавата орлица Умай (още за Българския двуглав орел вижте в т. 21). В тази общност се формирал първият народ на земята „Българи“. (Бележка: Това е по-ранна епоха, преди създаването на Българската държава Идел в сега познатият ни смисъл на държавна структура).
На 22 Юни 14 953 г. преди новата ера Умай предала властта на Карт-Джам Българ в карамата Субаш (светилището Субаш) в Улуг Българ (Велики Българ) и там Карт-Джам Българ дал името на първата държава на човечеството – Българската държава Идел (вижте т.1). Денят 22 Юни (лятното слънцестоене) от онова време става празник на Българската държавност, наречен „Денят на Българ“.
Двуглавата орлица Умай е наричана и Умай – Бика. Умай – Бика е богинята майка, тя се нарича Ма, Мая, Майеста или Хера. Името на Артемида произлиза от нейното прозвище Артима, което означава девствена, недокосната. Наименованието „амазонки“ идва от името на Българките, почитателки на Умай-Бика, заради което се наричали „умайджанки„.

30. През ледниковата епоха дедите на Българите се спасявали от студа в пещерите и поради това възникнала тяхната почит към планините и пещерите. Древните Българи считали, че Тангра и по-малките божества Алпите се появяват на върховете на планините и в пещерите при изгрева на Слънцето. Оттам се получили названията „Ас“ и „Алп“, значещи „Висок“. Думата „Ас“ става едно от 50-те (петдесетте) наименования на Българите през хилядолетията, известни като народа „Аси“.
От Българското „Ас” идва названието на континента Асия (Азия) – това наименование е равнозначно на България. От „Алп“ идва името на планината Алпи (Алп-тау означава Високата-планина). Българите етруски са наричали Алпите – Юра (от Урал). Една от древните земи на Българите е Алтай (също от Алп-тау: Висока-планина). Затова храмовете и гробниците на вождовете и царете на Българите били строени във вид на пирамиди, като символи на свещените планини и пещерни молитвени домове. Такива са открити със стотици на брой в Китай (вижте точки 3 и 9 по-горе). На територията на днешна България и Балканите също има много пирамиди направени от древните Българи – някои землени, други засипани и вече затревени и залесени, други наричани тепета и т.н.
Древните Български храмове във вид на землени пирамиди се наричали Кургани или Балкани. Гладкостенните пирамиди са Ег Кепе – от тук произлиза Българското име Египет; стъпаловидните пирамиди са Теме; гробниците се наричат Май Юлъй – от тук идва думата мавзолей. Самата дума „пирамида“ идва от Българската дума бурама или съкратената форма бурма. Пирамидата е святост и мъдрост, има енерго – информационна и философска същност.
Не случайно древните Българи са обявили държавата България точно на 22 юни – денят на лятното слънцестоене. Покланяйки се на Тангра в зората на този ден, те са давали най-висока почит и преклонение. Българските молитвени храмове – Българските тракийски гробници, Българските пирамиди, Карамаджите (Българските светилища) са били устроени така, че на този ден при изгрев слънце, храмът да бъде огряван от входа до дъното му, слънчевите лъчи да го пронизват от началото до края, като го пречистват със своята свята, плодоносна и божествена енергия. На този ден древните Българи са изпълнявали своите свещенодействия наречени „Мен Тайре“ – „Голямата молитва“ и те са били две: зимно и лятно свещенодействие. Лятното „Мен Тайре “, при което се молили на Тангра се казвало Джиен. Името на Българския критски Минотавър идва от този празник Ментайре.

31. Древните Българи са били успешни пътешественици и мореплаватели и са познавали отлично континентите. Върху всеки един континент има Български следи:
– Пирамиди, внушителни каменни градове, каменни гробници и саркофази. Саркофаг е древната Българска дума саркопаг (Съ-Ра-Копа-г), да закопаеш в земята с Бога ТангРа, да изпратиш мъртвеца към ТангРа. Бог Ра е ТангРа.
– Занаяти, металургични умения, шевици и обичаи.
– Народна медицина, наричана Аюрведа, Йога, Билкарство.
– Общ език на човечеството – Българският и неговата писменост. В началото руническа писменост, наричана Куни, после наричана Пожаревац (жарене на скалите), по-късно Йероглифна, Санскрит и по-новите Глаголица и Кирилица.
– Обща духовност – признаване на Божествения произход на човека от Създателя Тангра, Богът Отец на Древните Българи. Почитане и на Бога Син като вътрешна същност на всеки един човек в лицето на Бог Себ-Ази (Богът на Вътрешната същност), олицетворен също така и от Слънцето, наричано Бог Ален, Румен, Сурва, Бал-Аз и други. Почитане и на Великото женско начало в Природата в лицето на Троицата:
Бог Тангра
Бог Син Себази
Богинята майка на природата и плодородието Ма (Девата). От там идва „Ма-ма / Ма-йка”

Тангра почитат и Българите създали Египетската цивилизация (вижте т.1 разпадане на Самар-Шумер). Постепенно Българският Тангра в Египет е станал Бог Хорос (Хор-Аз), като се е получило смесване на двата основни древни Български Бога: Баща и Син, Бог Тангра и Бог Себ-ази.
– Бог Тангра е първичният и непроявеният Бог, от който всичко стана.
– Бог Себази или само Аз е въплътеният в човешката душа Бог Тангра, преродил се в хиляди човешки сърца, като е разкъсал себе си на хиляди парченца. (Бележка: Аз не е само местоимение и Българите не трябва да се притесняват да казват и да пишат Аз). Именно за да почетат саможертвата на Бог Тангра и Неговия син Себази, който се е въплътил във всяка една отделна душа, древнобългарските духовници са раздавали храна и вино при духовните обреди, а на Коледарите и Сурвакарите се дава хляб и вино от всеки един дом.
Тази основна религиозна мъдрост се предава във всички по-късно възникнали човешки религии включително в Християнството, но тя е все същата изначална Божествена духовност на древните Българи.
Бележка: По тази причина Българския Кан Атила налага Тангрианския кръст в християнството през 5-ти век (вижте т. 11). Кръстът е древен Български символ.

32. За силното духовно присъствие на Древните Българи по цялото земно кълбо свидетелстват и оставените многобройни каменни храмове на Бог Тангра. Тези храмове и до днес са запазили Българските си наименования – в Шумер и Месопотамия са ги наричали Зигърат (За-Га-Рати т.е. За Хората на Бог Тангра). В Египет пирамидите и до днес се наричат Храм: Хъ-Ра, където Хъ е диханието на Тангра. Българите са строели своите Хъ-Ра-Мове на места за зареждане с геомагнитната енергия на Ма, майката земя.
– Себе си Българите нарекли Ора: О-Бога-Тангра или още Хо-Ра: Хъ (дъхът) на Тангра, вдъхнат в човеците.

33. Не само неразрушими храмове са оставили Българите, но и имената на земните континенти:
– Европа е Е-Въ-Ра-Ба: Земя-В-Бога-ТангРа. Човешкият живот е бил създаден в Европа, а не в Африка.
– Азия: Аз-ия, Ас-ия, земята на Асите (България). Континентът на Бог Аз (Себ-Ази, Бал-Ази) на древните Българи. Не случайно Българите са били наричани още и Аси, Ази. (Бележка: Асите са и боговете на цялата скандинавска митология: Один, Тор, Балдур и още 33).
– Америка: А-морика (През-Морето). От Българските родове населили Америка (древните ацтеки, инки и маи).
– Африка: АВ-Ра–ка. Още един континент по волята на Бог Тангра (Ра-ка: както е рекъл Бог ТангРа). Рака означава и река, тъй като първото заселване на Българи в Африка е било по поречието на река Нил, откъдето е дошло и името на Африка – континентът на Реката (Ав-Ра-ка).
– Австралия: Ав-Стра-лия, континентът в страни. В-Стра-ни от България.
– Антарктида: А-Нъ-ТаРа-Къ-Тида: Там (тида), където е Небето (Нъ) на Бог Тангра (ТаРа). Древните Българи са знаели, че Антарктида е небесна врата към по-лесно духовно достигане на Божествения свят на Тангра поради особения й геомагнетизъм и слабото огряване от Слънцето. Същото се отнася и за Арктика: А-Ра-К-Тика т.е. Тука е Бога ТангРа. За Древните Българи Арктика е била Тука, а Антарктида – Там (Тида).
Освен имената на съществуващите днес земни континенти, Българите са познавали и още два, днес забравени континента. Поради по-ниското ниво на световния океан преди Библейския потоп (вижте т. 1), над земната повърхност са се отличавали още два континента, които са ясно отбелязани в намерената в Еквадор древна карта върху камък. Тази карта е открита през 1984 година в система от подземни тунели в Еквадор заедно с 340 други исторически артефакти, между които и познатата Българска пирамида с окото. На каменната карта ясно се различават, очертани с естествена бяла кварцова линия земните континенти, към които има добавени още два:
– Континент, успореден на Япония и достигащ до Тайланд, наричан Му или Ма – Българското име на Богинята Ма, Майката природа.
– Континент в Атлантическия океан, наричан днес Атлантида.
– Според Българите, Индийският подконтинент е бил по-голям и се е простирал до източните брегове на Африка. Тази потънала част от Индия е наричана от древните йоги Лемурия (Ле-Мар-ия) – име на древната майка МаРа, богинята на материята и природата на древните Българи.

34. Наименованията на четирите посоки на света. Изток, Запад, Север, Юг:
– Изток и Запад съдържат в себе си думата За/Зора/Зара. „За” се съдържа и в Изгрев и в Изида. „За” означава Зараждащата се светлина. „За” се появява на Изгрев / Изток, а когато „За” За-пада (Зората пада) това става на За-пад.
– Посоката Север е носила за древните Българи влиянието на Северния магнитен полюс, който те са свързвали с ТангРа. Оттук и наименованието СъВъРа т.е. Север със значението: Влиянието на Бог ТангРа идва от тази посока. Древните Българи са били отлично запознати с геомагнетизма на земята.
– Юг е посоката, в която гравитацията на земята отново се засилва за сметка на магнетизма й. Юг идва от думите УГа/Ге със значение: При земята Ге отново.

34. Почитанието на Тангра и Неговата Троица:
ТангРа Себази Ма
е оставило своите отпечатъци върху всички земни континенти в намерените артефакти на пирамиди, мегалити, общи наименования на географски области и имена, както и обща писменост, датираща от 10 000 години. Тази писменост е наречена ПраСанскрит и тя е именно руническият Български език, който е наименовал всички днешни континенти и по-забележителни географски обасти на Земята.
Почитанието към Тангра е ясно изразено и в строителството на световните пирамиди като енергизиращи храмове, присъствието в които служи за възвисяване на човешката душа и по-лесното й свързване и постигане на единение с ТангРа.
Това предназначение на пирамидите е много ясно видимо в намерените от австрийския изследовател Клаус Дона артефакти в Еквадор и най-вече в Пирамидата с окото. Древното знание за геомагнетизма на скалистите върхове води началото си от древните Българските светилища – като например Татул – светилището с каменен саркофаг, подобен на Пирамидата в Гиза, където хората са лягали, за да се заредят с геомагнетизма на земята. Или скалните ями на Белънташ, в които хората са се потапяли, като преди това са ги пълнели с вода или вино огрявани от слънчевите лъчи.

35. Българите са наричали деня на зимното слънцестоене Утараяна – Тангра Яна (Небесна светлина) или денят на небесната светлина на Тангра. Със същия корен „От” (Ут) е и съвременната Българска дума УтРо. На Бог Тангра е принадлежал и утрешния ден и затова е наречен УтРе. Древните Българи са знаели, че не е необходимо да чакаш Утре, а са умеели да живеят Тук и Сега, без да проектират и планират Утре, което принадлежи на Тангра.
Българите, като най-древни и мъдри са създали Коледарските празници, в които почитат раждането на новото слънце Сурва и на мъжката сила и енергия, даващи живот на земята. Коледа е празникът на мъжката енергия, на мъжкото възраждащо се начало. Коледарите са обикаляли по домовете, за да енергизират със своето мъжко присъствие и сила сърцата на хората.
Коледарите, които обикалят къщите за здраве и берекет, са олицетворение на Божия Дух на Тангра, който традиционно е представян в древната Българска духовност, като мъжкото начало на Сътворението. Древните Българи са наричали Тангра Бога Отец или още Първичния Бог, Непроявения Бог, от който всичко започва. Постепенно той е станал Бог Тангра или просто Бра (Браман, Пуруса във ведическия санскрит). Така се среща записан в Българската „Веда Словна”, както и в създадената от Българите „Речена Веда” и “Артхва веда”. В съвременния Български език Бра е запазено като Пра – представка, изразяваща изначалност, древност.
Хората са се събирали на Седенки, играели са хора – това са древни йога практики на духовните Българи, запазени и до днес в Българските традиции. Хващайки се за ръце на хоро Българите обединяват своята енергия и сила.

36. В старите Български летописи е записано, че 2 хиляди години преди новата ера древни Българи са преминали през Балта дингезе или Балтийско море (Балтийско означава Българско) и са завладели острова наречен сега Великобритания. Новата необитаема земя те нарекли Улуг Бурджан (на стар Български означава Велика България – тоест Велика Британия). Тази земя е била край пълноводната река Тамтазай (сегашно име Темза), Българите издигнали своето селище Ландум (сегашно име Лондон).
Бележка: три морета са носили име Българско море, това са Каспийско, Балтийско и Бяло море.

37. През хилядолетията Българите са се разселвали поради различни причини. Така и през 5-то хилядолетие пр.н.е. всички синове на Българския вожд Арслан също се разпръснали. Този път мигрирали през Съйнджак (Северерен Кавказ) и по-късно са се преселили и царували в други земи: Шамбат отишъл да царува в Сувар (Шумер), Бал в Балистан (Палестина), Билиш в Агил (Агил е друго име на Балканския полустров), Буртас в Буртас (междуречието на Дон и Средна Волга), Агадж в Урта-Балин (Украйна), Бурджан в Съйбан (Средна Азия). През 4953 г.пр.н.е., Българския вожд Агадж обявил своето царство Агаджир за Империята Велика България, но държал чужденците да я наричат Агаджир. След време Агаджир започнали да се нарича и Аскъйп (Ас-къйп – Земя на Българите аси т.е. Скития -> Азия -> България). Шумерската цивилизация – в междуречието на Тигър и Ефрат, между 5-то и 3-то хилядолетие пр.н.е. е създадена от Българите.
Древните Българи са почитали различни животни:
Орел; Лъв; Кон и Куче; Змей/Бардж/Дракон (Шумер и Вавилон, Волжка България, днешни Китай, Уелс, Унгария, Румъния); Благороден Елен (Авитохол), но по време на основаването на Идел преди 17 000 години са отдавали особена почит на вълка.
В борбата за оцеляване в суровия древен свят, те наблюдавали опитните нощни ловци – вълците. Българите започнали да уважават вълците, както и да ги изучават и да ги използват. От начало Българите иделци наричали вълка маг, но след опитомяването на вълка в куче, започнали да наричат вълка маг-ол (маг-цар), а опитоменото куче ой-мег (домашен вълк). Българите избрали вълка за свой тотем, и поставили на знамето си черна вълча глава. Заради това Българите са наричани по-късно и черноглавите. Вълкът е считан за „носещият победа“, а духът на победата на древен Български е „Баръйн-Самъйр”.
Името Баръйн-Самъйр се пренасяло през вековете за да се стигне до 5-ти век след н.е., когато Българския Кан Атила владее почти целия известен свят. Тогава се утвърдил Българският култ към Духа на бурята и воинската слава наречен отново Баръйн-Самъйр. Този Дух получил правото да носи това древно име, защото по заповед на Тангра, дарил Атила с меча на победата. По тази причина на запад членовете на военните съсловия получили названието Баръйни или Барони, а на изток Самъйри или Самураи.

38. Думата за вълк „Маг“ или „Мак” участва в много исторически и географски наименования с Български произход:
По време на административното деление на Балканите от Българския вожд Бил-иш (син на Арслан), той дава името Мак-едан на една от областите. Мак-едан означава Вълча-долина, сега познатото наименование на област Македония. Наименованието Македония (Мак-едания) е чисто Българско и няма нищо общо с гърците, за които все още няма следи дори в Северна Етиопия (за гърците вижте т.7). Името Бил-иш е вариант на Бъл-, Бал-, Бул-, Бел-, които са форми на Българ и участва в родовото име Билсага (Българите билсага са Българите пелазги.).
Името на Българския македонски град Пела е всъщност Бела. На гръцки предностоящото „б“ се променя в „п“. Думата за море Пелагос е Белагос т.е. „Българи пелазги”. Съвременните Българи му казват Бяло море, но трябва да се има предвид, че думата бяло не е белият цвят, а е в смисъл на Бел-море т.е. Българско море, Беломорие. Гърците го наричат Егейско море, а това име идва от Агил (Балканите изобщо). Планината Бел-асица означава Българица. Българското име Филип разпространено в македонската област на древен Български означава Беле-бей т.е. Български-цар и няма нищо общо с по-късно измисленото Филиппос = Обичащ конете. Най-първото име на Пловдив е Българското Белебей-бул, т.е.“Градът на Белебей“. Полуостров Пелепонес е Бело-понес. Името на древния Пилос идва от Пелазги (Билсага), където е открита една от древните Български писмености – „Пилоско писмо“.
Бал е другия син на Българския Кан Арслан, който завоювал Близкия изток и Източното Средиземноморие. Бал нарекъл завоюваната страна Балистан (Бал-истан е Българска-страна). Името Балистан е Палистан, а народът на тази страна след векове става известен като „филистимци“.

39. Преди да покори Египет през 1723 г.пр.н.е. Българския Кан Чул-Ат (Салатис) потомък на Авар-Кам е издигнал града Ерсуболем (днешен Ерусалим). Ерсу-болем означава Божи-град. Ерсу е жреческо прозвище на Тангра, а Бол означава град.
Бележка: Гърците, когато са се учили от Българите на държавност и наименования (вижте т.7) не са могли да произнасят Бол и са го усвоили като Пол. Пол е Пол-ис, Полис. Окончанията -ос и -ес се изполвали в Българското тракийско наречие и са вариации на -ов и -ев (Канас е Кан, Одесос е Варна, Варданес е Вардар, Дионис, Еброс-Марица и т. н.). Българите траки не са използвали тази вариация масово, но етиопците взаимствайки от Българската култура до голяма степен биват повлияни. Така -ос, -ис, -ес навлизат, като окончания в гръцкия език и са възприети по-късно, като част от книжовния гръцки. (Край на бележката)
В Българската държава Шумер (Самар) в Междуречието е нямало естествени планински върхове с вид на пирамида, където Българите да отдават почит на Тангра и започнали за пръв път в човешката история да изграждат в Шумер изкуствени планини. Тези изкуствени планини са пирамидите на стъпала – зикурати. Много скоро в пределите на Шумер била включена и държавата Египет, където Българите приложили своята традиция и там изградили египетските пирамиди.
Българите са дали на Египет три наименования: Египет, Мамил и Мисра. Мисра е другото име на Европейската родина на Българите – Миджер. Завладявайки Египет, Българите разделят страната на пет части. В четири части на Египет станали губернатори братята на Кан Чул-Ат. Самия Български Кан Чул-Ат взима източната област, където построил градовете Ас (Газа), Аварис – столицата, Саръкен (Сакара, Мемфис) и Ерсуболем (Ерусалим). Народът обявява Чул-Ат за „Барън-кан” (Български кан победител ). С годините Барън-кан се изменя във Фарън-ан -> Фараон. Титулът „Фараон” е въведен от Българите хиксоси, които са владеели и управлявали Египет от тринадесетата до седемнадесетата династия включително (1723 – 1580 г. пр. н. е.). Преди Българите, владетелите на Египет не се наричали фараони.
По време на управлението на Българите Египет не е познавал робството. Пирамидите са строени от свободни граждани. Използвани са редица технологични похвати и съоръжения с цел намаляване на физическия труд.

40. В днешна Испания има много наименования с древен Български произход, вследствие на миграцията на Българите хиксоси след завоюването и падането на Египет. Българите хиксоси преминали на запад през Северна Африка. От там в края на 2-рото хилядолетие пр.н.е. те са пресекли Гибралтарския проток и са създали редица селища в Иберийския полуотров. Името „Ибер“ е древно Българско и означава „крайна земя“. Българите са му прибавили и прилагателното „Къйзъл” Ибер т.е. „Красивия” Ибер. Южната част на полуострова е Андалусия. Българите хиксоси са казвали на Испания и Андалус. Това име е също Българско и идва от Анда-Улус, което означава Високата-Област, защото Андалусия и Испания изобщо са високо плато. (От същата дума идва и наименованието на планинската верига Анди в Америка). Името Баски и Баския идва от Българи и Башкорти-Баскаи, което означава важни хора, господари, защото те са завладели полуострова. Произходът на баския език е свързан със старите Български езици. Името на град Барселона идва от Барсили-алани, които са го издигнали и заселили. Барселона идва от Барсил-Алания т.е. Българ-Алания. Валенсия идва от Бал-Алани (Българ-Алани), което преминава във Вал-Алани. Балеарските острови значат Балге-ар-ските или Българските острови. Областта Галисия, идва от Българите Готи, като Галиджийци. Същите които си имат областта Галиция и града Галич в Западна Украйна, както и наименованието на страната Галия (сега Франция), която Цезар е завладял в първи век пр.н.е. Бургос е равнозначно име на Българския Бургас и на Баварската провинция Бургас от 5-ти век. Баварците са Българи.

41. Относно устройването на народите и страните в днешна Западна Европа от времето на великия владетел Българският Кан Атила, което е подробно изложено в много Български летописи. През второто десетилетие на 5-ти век младият Туки Атилле (Атила) е бил изпратен от неговия чичо Кан Карадан, като съуправител на малолетния му син Урус в бейлика Бургас (Бележка: Бейлик Бургас е обхващал Алпийските територии, Швейцария, Австрия и Бавария). Енергичният и изобертателен Атила се държал така, все едно той бил Баг (управник) на Бургас. В тези години младият и инициативен Атила успял да се отклони и образова в Рим и Цариград, а като се върнал, се заел да обедини териториите на различните клонове на древните Български поселения, които били разделени в различни държави. Разширил пределите на този бейлик, в който включил Алъйп Бурджан (днешно име Швейцария) с центрове основаните от него градове Алъйп-Българ (Берн) и Щен-Българ (означава Истинската-България, днешна Женева). Освен това Атила основал в Байгар (сега се произнася Бавария) града Улу-Българчин (Мюнхен). На река Ръйнджа т.е. Родна река (Рейн) основал град Ръйнджа-Българ. Град Улу-Българчин става Менкент (Мюнхен), град Българчин–Бурхаз т.е. Българ-хълм е Бургхаузен. Град Ръйнджа-Българ става Менка (Манхайм). Бележка: Менкент и Менка са Български думи.
При управлението на Атила, много Българи от бейлик Бургас се заселили на юг в посока Алтънбаш (Италия) за усилване охраната на проходите през Алъйптау (Алпите). По това време в Алтънбаш (Италия) е имало 300 Български аула (села). Например селата около Булунгар (сега Болоня) – село Булгари; около Буляркен (Флоренция) – село Булгарай; около Берен (Верона) – село Българил; около Рамай (Равена) – селата Ямлъй Българ и Ляки Българ; близо до Турун-Уба (Торино) – селата Бани Българ, Нар Българ и Карин Българ; при Май-Алан (Милано) – селата Сармади Българ, Молла Българ, Саръй Българ, Мен Българ. Към тях се числят и Българските лонгобардски села, много от които също се казват „Българ”, защото алан-кубарите (лонгобардите) са също Българи. Други селища около Равена и Милано се казват Сюкарай Българ (Редови Българ) и Худ Българ (Готски Българ).

42. Цивилизоване на Централна Европа. Панония е латински еквивалент на Пеония, а Пеоните са Българския тракийски род Бояни, Бояндури, които съставляват населението на Унгария, Чехия, Словакия и Полша. Румъния е установена по времето на Банджа-Татра Банант, който управлявал Българския бейлик Кара-Бершуд 15 години (от 505 до 520 г. сл. н. е.). Българският владетел Банджа-Татра се прославил с необичайна храброст в боя. В решаващата битка във войната с Източната Римска империя неговият многоброен конен отряд (наречен Банант) атакувал и обърнал в бягство ромейска войска, след което той получил прякора Банант. Разгромената Източната Римска империя започнала да плаща на Кара-Бершуд огромен данък и върнала Балканския полуостров на Българите, като тяхна изконна земя (Българите са първото и коренно население на Балканите). След това, като подчинил Ак-Бершуд (Източните области на голямата Българска Евро-Азиатска империя) и Есегел (Закамието), възстановил единството на Идел в една голяма Българска Европейско-Азиатска империя (за началото на Идел вижте т.1).
Банджа-Татра обединил сили с Барин – Царя на Българите Алан-Кубари (лонгобардите) и двамата разбили метежните гепиди и сарбийци. Причината за гнева на Българите е била, че сарбийците, като излезли от Мазурските блата, изтласкали Българ-гаджилците (предците на днешните поляци) в Кичи-Буляр (Малка-Полша), разрушили Българския център на Бай-Буляр (Велика-Полша) и се врязали във владенията на старото Българско племе на Алан-Кубарите в Маруба (днешна Моравия) и планините Сармади-Тау (Сарматските планини, Карпатите). С удари от две страни Банджа-Татра и Барин разпръснали и пленили сарбийците. Тогава към тях се присъединил и Бабил, Българския балтавар на Байлак (Полша). Баща на Бабил бил синът на Кан Атила – Мякше (Малкия Рис). Мякше бил възпитник и любимец на Барис Абаз, чичо на Атила, който нямал свои синове. Банджа-Татра похвалил Бабил за старанието му и му възложил да построи крепостта Карак (днешен Краков). Тази крепост пресичала пътя на разбойниците да не навлизат в Български Баил (Баил е Централна Европа). (Бележка: поляците знаят кои са и затова полякът Доналд Туск председател на Европейският съвет каза, че България е най-древната държава в Европа.)
Самият Банджа-Татра вдигнал крепостта Банджа (Банска Бистрица) в южните Сармадски планини. А Сармадските планини в чест на Банджа-Татра започнали да ги наричат Татра-тау (Татра-планина, Татрите). Банджа-Татра заедно с Барин-Субага възстановили крепостта Бъргар (Българ) или Багра (сегашно име Прага). Урумците (ромеите), изплашени от успехите на Българското оръжие, отново започнали да плащат данък на Българската Евро-Азиатска империя. А организирането на такива грандиозни походи от Себер (Сибир) до Бина-Българ (Виена) се оказали възможни поради факта, че рудокопачите на Българския Кан Чалап-Бий, император на Българската Евро-Азиатска империя 43 години (489-532 г.), открили в Българските планини (Среден Урал) голямо находище на сребро и злато, което било наречено Чалап (сега Челябинск). Бележка: По темата за златото вижте т. 27 по-горе.

43. Креш или Крит означава Остров на борбите. Това са традиционните Български борби, въведени като състезание през време на кинешите (сесиите на Народното събрание на баговете) на Българския остров Крит в първата половина на 2-то хилядолетие пр.н.е. Всеки победител в тези състезания получавал правото да се ожени за царска дъщеря. От Българската борба между юнаците – балаваните (днешните пехливани) на остров Крит се появява първият олимпийски спорт – борбата.

44. Троя е древният Български град Атряч, управляван от героя-алп Гуругла (Херкулес). Троя и цяла Мала Азия е Българско владение от 5-то хилядолетие пр.н.е. 3 500 години преди гърците да започнат набези със салове и лодки от Северна Етиопия към Балканите. Истинската историята на Троянската война има сходства с художественото описание в „Илиада“ (хубавата Българка Елена е съществувала, но причината за войната е била стратегическа – кои Българи ще владеят този ключов град). Троянската война е била реална и главни герои в нея са били единствено Български родове борещи се за надмощие. Когато Българите ахейци (аргивци) побеждават Българите атрячци, от победената Троя е последвала миграция на Българи атрячци, които се преселват на Апенинския полуостров и там стават известни като етруски (от атрячци) и областта им Етрурия (от Атрячия). Българите основават Рим. Имената Ромул, Рем и Рим са Български понятия за хълмисти места – в Рим има 7 хълма. Митът за откърмянето на Ромул и Рем от капитолийската вълчица е наложен от Българите. Името Италия идва от името на Българската държава Идел.
Бележка: Един от многото примери на Български митове навлезнали в епосите по света е митът за чудодейното спасение на малолетния Български принц Маг-ула (син на вълка) или Маг-иза (подобен на вълка) пуснат в реката. Този мит влязъл в египетските и индийски сказания – там името Магула приело формата Маугли. От Българите етруски идва сказанието за братята Ромул и Рем хвърлени в реката в кошница и спасени от вълчицата. Името Магиз приело формата Мойсей и други.

45. Български символи, имена и сказания:
– Тризъбецът е изконен Български символ – наложен е от Българите билсага. Тризъбецът е запазен в гербът на Украйна, тризъбецът на Посейдон и доста други.
– Пирамидата с окото е Бог Тангра, Бога на Абсолюта, изобразяван със символа на окото. Доста по-късно редица течения и движения започват да използват пирамидата с окото, като техен символ. Пирамидата с окото е Всевиждащото око на Бог Тангра. Този знак е и първообразът на Буквата Ж от Българската азбука, а също и на Розетата от Плиска, на Слънчевите руни в Българските древни шевици, на Древнобългарския календар. Върху Чачин камък до пещерата Магурата е най-древния символ на пирамидата с окото, а в близост до Козарника са намерени най-старите човешки следи.
– Орфей е бил Български жрец на Тангра и името му на Български е Орпей (О-Ра-Пей), което означава „Този, който пее за Тангра” – вече посочено по-горе. Също така Българската божия майка Абродита (А-Ба-Родита) се произнася сега Афродита. Атина е А-Тана или От-Небето тоест Небесната. Атана Балада (Атина Палада): Небесната Българка. Кара (Хера) е Българската майка на първичната материя.

 2,291 Посетена,  1 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)