Дунавските славяни са гети(българи) според Теофилакт

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ДУНАВСКИТЕ СЛАВЯНИ СА ГЕТИТЕ СПОРЕД ТЕОФИЛАКТ, А СТРАБОН ГИ НАРИЧА СЪСЕДИ НА МИЗИТЕ И РОДНИНИ НА ОСТАНАЛИТЕ ТРАКИ
Още в началото държа да подчертая, че считам българския народ за пълноправен наследник на древните балканци – хората влезли в историята под имената траки, пеласги и т.н. Аз не вярвам в идване на нови народи в земите на юг от Дунава в периода VI-VII век, за това няма доказателства, само неиздържани, но повтаряни с фанатизъм твърдения.
Смятам, че през 680-681 година са се обединили три групи стари балканци:
-траките, над които Рим/Византия властва до 680 година.
-старите българи, които спадат към групата на тракийското племе мизи.
-дунавските славени, които според Теофилакт Симоката са наричани гети. Същите тези гети Страбон нарича съседи на мизите и роднини на останалите траки.
Смятам, че виждането ми е правилно по следните причини:
-Дунавска България се консолидира смайващо бързо, а такава бърза спойка може да стане само между роднини.
-Няма следи от чужд субстрат в старобългарския, а това показва, че тракийски и български са две имена на един и същ език, но в различни периоди от време.
-У нас няма етнически анклави каквито се срещат в Британия, Франция и т.н. – места, които са обитавани от различни по произход народи.
До тук добре, нека да видим какъв е проблема с името славяни. Това е възможно най-объркания термин. Понеже руснаците са най-големия народ от славянската езикова група, то името славяни е станало тъждествено на руснаци в съзнанието на много хора.
Древното име на руснаците е венети, а страната им е наричана Веная. Тези названия се полват до ден днешен от финландците. Венетите са голям народ, който аз бих нарекъл северни илири – за разлика от балканските илири – деди на сърби, хървати, словени и др. Това, че траки и илири са роднини се е знаело в далечното минало, Апиан обяснява това съвсем ясно, но учените в ново време обявиха илирите не само за изчезнал, но и за напълно различен от траките народ, без разбира се за има доказателства за това.
Ако следваме логиката ние сме наследници на древния балкански народ траки, а същевременно сръбски, хърватски, словенски и т.н. са сродни на българския език, не е ли най-логично да приемем, че приликите се дължат на родството на траки и илири?
Да се върнем на термина славяни, вярно е, че ако следваме буква по буква, то името наистина е ново, понеже буквата Я е въведена от Петър Велики. Следването на букви обаче няма нищо общо с историята. Има исторически народ славЕни и тези славЕни са гетите-северните траки. Ако държим на буквата, трябва да кажем, че няма българи защото в старите извори името ни е иззписвано като уулгари, вургари, вулгари. До там ли трябва да стигнем?
СлавЕни е правилното име, но в историографията, а и в лингвистиката се ползва термина славяни. Това не е причина да се пускат твърдения, че народ славяни няма. Това, което няма, е правилно обяснение на термина.
През VI век, славени има само край Дунава защото става дума за тракийския народ гети. Тези гети оказват огромно културно и езиково влияние над своите роднини илирите-венети- предци на словени, поляци, руснаци и др. и поради това, за всички хора говорещи език близък до нашия, бива ползвано името славени, слави, словени, словани и след времето на Петър Велики – славЯни.
Не руснаците, а ние сме кръстниците на общност от 300 000 000 души, като аз лично смятам това за повод за гордост. Проблемът е, че след 681 година, името славЕни у нас отстъпва на името българи защото българите са и повече и политически по-силни. По абсолютно същия начин, при англо-саксите в Британия, името сакси отстъпва на името англи и изчезва, държавата през IX век носи името Англия, но това не означава, че саксите са се изпарили. Както гетите-славЕни приемат името на роднините си българи, така и саксите приемат името на роднините си англи.
Намирам за умопомрачително да се твърди, че никога не е имало народ славяни и, че те са измислица. Намирам за крайно несериозно да се твърди, че славини, или склавини означавало роби, това е глупост. Думата Sclavus не притежава смисъл на латински, а и в латинския думите за роб са VERNA, FAMULUS, SERVUS.
Думата Sclavus получава смисъл роб късно, като това е политическа пропаганда на враговете на народа ни. Старите славЕни са гетите – най-храбрия, но и най-праведен тракийски народ, не е редно да се мърси името им.
Има предостатъчно свидетелства за това, че старите славЕни са народ, а не роби или пазачи, наричани от различни автори:
τὰ ἔθνη τῶν Σκλάβων, – Псевдомаврикий,
τὸ Σκλαβηνῶν ἔθνος- Менандър,
εὗρον ἔθνη Σκλαβικά – Порфирогенет,
Σκλαυινών ἐθνῶν- Теофан,
τοῦ Σθλαβινοῦ ἔθνους- Моневвазийска Хроника,
Σκλαβίνων ἐθνῶν-Чудесата на Св.Димитрий
Ако някой не е съгласен с мен, нека да представи аргументи, а не голи твърдения.
#славяни #словени #славени #гети

Павел Серафимов

 1,100 Посетена,  2 Общо четения

Иван Тренев

By Иван Тренев

Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)