За нас

Сподели сега
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Медията е нашето “огледало“, в което се отразяват наблюдения, мнения, критики, одобрения на социалния, обществения и политически живот в нашата страна . Ние сме пределно обективни, пределно самокритични и критични, без да нарушаваме чуждите пространства, но и без да си спестяваме съответно лично мнение. Смятаме, че имаме добро семейно възпитание, добро обществено образование, добра самоинициатива и добро самодообразование, поради което и смятаме, че имаме право на мнение. Не ни касае псевдодемократичния израз “свобода на мнение“, който дава “човешко право“ И на всеки илитерат, всеки опростачен, извратен и престъпен индивид, защото ние не се смятаме “свободни“ за каквото и да е мнение, а изискваме мнение, получено от собствената ни самокритичност и собствения ни стремеж за истинност!

 2,012 Посетена,  3 Общо четения